Elutööpreemia ootab kandidaate!

 

Elutööpreemia määratakse tunnustusena isikule, kelle aastatepikkune tegevus on avalikkuse poolt kõrgelt hinnatud ja kelle kogu elutöö on positiivselt mõjutanud valla arengut.

Kandidaate võivad esitada kõik soovijad jooksva aasta 31. detsembriks.

Ettepanekud koos põhjendustega tuleb esitada: e-posti aadressile kadrina@kadrina.ee või paberkandjal valla kantseleisse. Ettepanekud palume esitada ettepaneku vormile.

  • Elutööpreemia saaja valib komisjon, kuhu kuuluvad Kadrina Vallameedia Nõukoja ja volikogu alatiste komisjonide esindajad. Komisjon esitab elutööpreemia saaja volikogule kinnitamiseks. Igal aastal antakse välja üks elutööpreemia.
  • Elutööpreemiaga kaasnev rahaline preemia on 4000 eurot.
  • Elutööpreemia antakse üle volikogu esimehe ja vallavanema poolt Eesti Vabariigi aastapäeva tähistaval avalikul üritusel.

Kadrina valla tunnustuse avaldamise kord

 

Elutööpreemia

 

Elutööpreemia 2024

  • Valeri Pormann - pikaegne ja pühendunud töö maadlustreenerina


Elutööpreemia 2023

  • Arne Kastemäe - kogukonna turvalisuse hoidja, vabatahtlik päästja üle poole sajandi
     

Elutööpreemia 2022

  • Ene Kaldamaa - Kadrina kultuurielu vedaja, Kadrina Rahvamaja juhataja alates 1970. aastast üle 40 aasta

 

Elutööpreemia 2021

  • Tiiu Uusküla - Kadrina kandi koduloo talletaja ja tutvustaja