Eraldatud toetused 2020

 

Huvihariduse ja huvitegevuse teenust osutavatele juriidilistele isikutele eraldatud toetus 2020.

Mittetulundusühing Caaro SK

17 600 eurot

HUVIKLUBI NELSON

3 100 eurot

Spordiklubi Kadrina

44 200 eurot

Mittetulundusühing Vohnja Päikesekiir

4 465 eurot

MTÜ Kadrina Tuletõrje Seltsi naissalk

1 000 eurot

Kadrina Lastekaitse ühing

4 300 eurot

Sihtasutus Kadrina Spordikeskus 12 385 eurot
Mittetulundusühing Tiigisaare 1 329 eurot

 

 

Kadrina valla hallatavatele asutustele huvihariduse ja huvitegevuse eraldatud toetus 2020.

Kadrina Kunstidekool

2 084 eurot

Kadrina Kultuurikoda

13 000 eurot

       sh Läsna rahvamaja

2 626 eurot

sh Noored Kotkad

4 000 eurot