Taotluse taotleja Huvitegevus Eraldatud toetus 2023
Mittetulundusühing Caaro SK Maadlus treeningud, akrobaatiline võimlemine Tegevuskuludeks 23 000,00 €
HUVIKLUBI NELSON Kaljuronimise treeningute läbiviimine Kadrinas Tegevuskuludeks 4 500,00 €
Spordiklubi Kadrina  Noorte vabaaja sisustamine, spordiürituste korraldamine, treeningtundide läbiviimine Tegevuskuludeks, 40 000,00 €
Mittetulundusühing Vohnja Päikesekii Robootika huviring, vibulaskmine, keraamika, maasisene välibatuut ja vibu- ja loovuslaager Laste- ja noorte vaba aja sisustamiseks  3 000,00 €
MTÜ Kadrina Tuletõrje Seltsi naissalk Päästealane noortering, kus noored omandavad päästealased teadmised ja oskused, et erinevaid ohuolukordi ennetada ning nende korral teadlikult käituda Päästealase noorteringi tegevuseks 1 000,00 €
MTÜ Kadrina Tuletõrje Seltsi naissalk Kadrina Noored Kotkad- Toimuvad erinevad õppelaagrid, koondused ning väljasõidud. Osaletakse noorkotkastele mõeldud võistlustel. Samuti osaletakse pidulikel paraadidel ja maleva sündmustel. Noorte Kotkaste tegevuseks 1 500,00 €
Kadrina Lastekaitse ühing Kadrina õpilasmaleva ja/või lastelaagri läbiviimine Õpilasmaleva              tegevuseks €
Mittetulundusühing Tiigisaare Maleva korraldamine Laste- ja noorte vaba aja sisustamiseks ja maleva korraldamiseks 4 000,00 €
Kadrina Kultuurikoda Laste- ja noorte vaba aja sisustamine Laagri korraldamiseks ja laste- ja noorte tegevuste sisustamiseks 5 600, 00 €
MTÜ Noored kokku Laagrite korraldamine

Laagrid  (2x3ööpäeva)  

5 400,00 €

 

Eraldatud toetused 2022


Toetuse taotleja

Tegevused

Eraldatud

toetus 2022

Mittetulundusühing Caaro SK

Maadlustreeningud

Tegevuskuludeks

23 750,00

Mittetulundusühing Kadrina Novus SK

Rahvusvahelised etapid, Eesti MV,  Lääne-Virumaa MV, Kadrina valla seeria etapid.

Tegevuskuludeks

600,00

HUVIKLUBI NELSON

Kaljuronimise treeningute läbiviimine Kadrinas

Tegevuskuludeks

4 100,00

Spordiklubi Kadrina

Noorte vabaaja sisustamine, spordiürituste korraldamine, treeningtundide läbiviimine

Tegevuskuludeks,

40 500,00

Mittetulundusühing Vohnja Päikesekiir

Vibu, robootika, keraamika,
vibu- ja loovuslaager

Laste- ja noorte vaba aja sisustamiseks

4 000,00

MTÜ Kadrina Tuletõrje Seltsi naissalk

Päästealane noortering, kus noored omandavad päästealased teadmised ja oskused, et erinevaid ohuolukordi ennetada ning nende korral teadlikult käituda

Päästealase noorteringi tegevuseks

1 000,00

 

Kadrina Noored Kotkad- Toimuvad erinevad õppelaagrid, koondused ning väljasõidud. Osaletakse noorkotkastele mõeldud võistlustel. Samuti osaletakse pidulikel paraadidel ja maleva sündmustel.

Noorte Kotkaste tegevuseks

1 500,00

Kadrina Lastekaitse ühing

Kadrina õpilasmaleva rühma läbiviimine

Õpilasmaleva tegevuseks

3 300,00

Huviklubi Cadencia

Keraamika töötoad õpilastele.

Keraamika töötoad

1 000,00

Mittetulundusühing Tiigisaare

Ridaküla seltsimaja laste ja noorte vabaaja sisustamine, malevate korraldamine

Laste- ja noorte vaba aja sisustamiseks ja maleva korraldamiseks

5 500,00

Raus TR OÜ

SUP jooga trenn

Laste-ja noorte SUP jooga trenn

500,00

Sihtasutus Kadrina Spordikeskus

Laskering

Laskering

4 000,00

MTÜ Lembitu Malev

Otsi Otti laager. Kadrina valla vähekindlustatud perede lapsed vanuses 7-17 aastat.

Otsi Otti laagri korraldamiseks

1 200,00

 

Kadrina valla hallatavatele asutustele huvihariduse ja huvitegevuse eraldatud toetus 2022.
 

Kadrina Kultuurikoda (huvikeskus)

Laagrid, noortekeskuse tegevused, väljasõidud.

Laagrid, noortekeskuse tegevused, väljasõidud.

14 000,00

Kadrina Kunstidekool

Kunstiosakonna õpilaste praktikalaager Vainupeal

Saksofoni huviala õpilaste osalemine XXI saksofoni suveakadeemias

Muusika- ja kunstiosakonna õpilaste õppesõidud Tallinnasse KUMU-sse ja Tartusse ERM-i

Laagri korraldamiseks

730,00

Õpilaste osalemiseks saksofoni laagris

200,00

KUMU JA

ERM-i külastus

500,00

Kadrina Keskkool

Klaasiring

Klaasiringi vahendi ostmiseks (pöördteljed)

440,00