Projekt: Valmisolek elektrikatkestuseks Kadrina vallas

Päästeameti taotlusvoor: Kohalike omavalitsuste kriisivalmiduse suurendamiseks 

Toetus: 30 000 eurot

Omafinantseering: 19 300 eurot

Eesmärk: Generaatorite ostmine suurendab kohaliku omavalitsuse vastupanuvõimet kriisiolukordades kuna nendega tagatakse pikemaajaliste elektrikatkestuse korral oluliste objektide korrapärane töö ja valmisolek kogunemiskohtade kasutamiseks. Mobiilne generaator täidab kriisiolukorras tähtsat funktsiooni kuna seda saab paigutada sinna, kus elektritarbimine on hädavajalik või teha piiriülest koostööd teiste omavalitsustega.

Projekti täitmise tähtaeg 2022