Huvihariduse ja huvitegevuse toetamine


 Toetuse nimetus Huvihariduse ja huvitegevuse toetamine
Kirjeldus

Toetatakse Kadrina vallas elavate 7-19 aastaste laste ja noorte (õppurid) huvikoolides õppimist ja huvitegevusega tegelemist.

Taotleda saavad:
1) õppuri esindaja või õppur ise kui ta on vähemalt 18 aastane;
2) huvikoolid, mis on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS);
3) valla territooriumil tegutsevad huvitegevuse teenust osutavad juriidilised isikud;
4) valla hallatavad asutused;
5) õppur (õppuri esindaja) õppimiseks huvikoolis või osalemiseks huvitegevuses, valdkonnas või tasemel, mida vallas ei pakuta;
6) õppur transpordikulude katteks raske või sügava puudega õppurile või kui elukohas ei pakuta soovitud huviharidust või huvitegevuses osalemise võimalust;
7) huvikool Kadrina valla õpilastele erialadel ja tasemel, mida vallas ei pakuta;
8) juriidiline isik, kes pakub huvitegevust Kadrina valla territooriumil.

Toetatavate tegevuste aluseks on huvihariduse ja huvitegevuse kava, mille kinnitab vallavalitsus.

Toetuse suurus

Huvikoolis õppimist ja huvitegevuses osalemist väljaspool valla territooriumit toetatakse kuni 70% õppekoha kohamaksumusest kuid mitte rohkem kui 60 eurot ühe kuu kohta.

Juriidilise isiku toetuse suurus sõltub taotluses esitatud kulude põhjendatusest ning komisjoni otsusest.

Transporditoetuse suurus sõltub kulude põhjendatusest ning komisjoni otsusest.

Menetlemise aeg Taotlused vaatab läbi vallavalitsuse poolt moodustatud kolmeliikmeline komisjon. Toetus määratakse vallavalitsuse korraldusega. Juriidilisest isikust toetuse saajaga sõlmitakse leping. Valla asutustele antakse toetus kinnitatud valla eelarvega.
Õigusakt Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord
Info ja abi taotluse esitamisel Arendusspetsialist Maris Muusikus, tel: 53491160, maris.muusikus@kadrina.ee
Toetuse taotlemine  
Vajalikud sammud

Huvikoolid ja õppurid saavad taotluse esitada õppeaastaks. Taotluse esitamise tähtaeg 30. september ja 15. jaanuar.

Huvitegevuse teenuse pakkujad ja valla hallatavad asutused saavad taotluse esitada eelarveaastaks.

Taotluse esitamise tähtaeg on 15. november järgmiseks eelarveaastaks. Taotluse esitamise tähtaeg on 01. august tegevuseks eelarveaasta septembrist detsembrini.

Taotluse vormid Taotluse vorm õppuri esindajale või õppurile .doc, .pdf
  Taotluse vorm huvikoolile .doc, .pdf
  Huvitegevuse toetuse taotluse vorm juriidilisele isikule .doc, .pdf
Aruande vorm Aruanne