Jõulutoetus

 

toetuse nimetus Jõulutoetus 
kirjeldus Jõulutoetus on valla elanike registrisse kantud koolieelsetes lasteasutustes käivatele ja põhikoolis (1.-9. klass) õppivatele lastele ning Kadrina vallast pärit asenduskoduteenusel viibivatele lastele.
toetuse suurus Jõulutoetus koosneb kingituspakist. Kingituspaki hinna määrab Kadrina vallavalitsus.
   
õigusaktid Pere sissetulekust mittesõltuvate toetuste määramise ja maksmise kord Kadrina vallas
kontaktisik Sotsiaalosakonnajuhataja Siiri Sammel, 322 5623, Siiri.Sammel@kadrina.ee
   
Toetuse taotlemine  
vajalikud sammud taotlust esitama ei pea