„Kadrina valla vaimse tervise toetus 2023“

Kadrina vald sai Sotsiaalministeeriumilt toetust „Vaimse tervise teenuse toetus kohalikule omavalitsusele aastal 2023".

Toetuse eesmärgiks on parandada kohalikul tasandil vaimse tervise teenuse pakkumist, et seeläbi toetada Kadrina valla elanike psühhosotsiaalset heaolu ja vaimset tervist.

Saadud toetuse abil on Kadrina valla elanikel võimalik saada lisaks juba olemasolevatele teenustele pereteraapiat, mänguteraapiat, loovteraapiat, perelahendusringi ja vajaduspõhiseid tugigruppe.  

Teenused on valla elanikele tasuta – teenuse eest tasub vallavalitsus koostöös Sotsiaalministeeriumiga. Teenusele jõudmiseks palume ühendust võtta lastekaitsespetsialistiga.

Teenusepakkujad on:

Pereteraapia: MTÜ Maria ja lapsed pereterapeudid Karis Mugamäe ja Krsti Suun-Deket
Perelahendusring: OÜ Nitro: perelahendusringi koordinaatorid Angela Jallakas ja Maarika Nael
Mänguteraapia OÜ: mänguterapeut Gerli Mägi
Värviline OÜ: loovterapeut Heli Preismann
Tugigrupid: MTÜ Maria ja lapsed vajaduspõhiste tugigruppide juhendajateks on Pille Kriisa ja Karis Mugamäe

Teenuse osutamise periood on 01.01.2023 – 31.12.2023.
Projekti toetuse summa 18651 eurot

Psühholoogi palga- ja juhendamistoetus

Toetusmeede: Psühholoogi palga- ja juhendamistoetus kohalikule omavalitsusele ja esmatasandi tervisekeskusele 2023. aastal

Toetuse eesmärk: „Psühholoogi palga- ja juhendamistoetus kohalikule omavalitsusele aastal 2023" eesmärk on osutada psühholoogilist abi Kadrina valla lastele ja laste peredele.

Riigieelarveline toetus: 15 542,57

Toetuse kasutamise periood: 2023. aasta

Osutatavad teenused projekti raames: Kadrina valla lastele ja laste peredele psühholoogilise abi osutamine.

 

Psühholoogi palga- ja juhendamistoetus

Toetusmeede: Psühholoogi palga- ja juhendamistoetus kohalikule omavalitsusele ja esmatasandi tervisekeskusele aastal 2022

Toetuse eesmärk: „Psühholoogi palga- ja juhendamistoetus kohalikule omavalitsusele aastal 2022" eesmärk on osutada psühholoogilist abi Kadrina valla lastele ja laste peredele.

Riigieelarveline toetus: 17 133,85

Toetuse kasutamise periood: 2022. aasta

Osutatavad teenused projekti raames: Kadrina valla lastele ja laste peredele psühholoogilise abi osutamine.

Vaimse tervise teenuse toetus

Toetusmeede: Vaimse tervise teenusetoetus kohalikule omavalitsusele

Toetuse eesmärk„Vaimse tervise teenuse toetus kohalikule omavalitsusele aastal 2022" eesmärk on parandada kohalikul tasandil vaimse tervise teenuste vahetut pakkumist, et seeläbi toetada Eesti elanike psühhosotsiaalset heaolu ja vaimset tervist.

Riigieelarveline toetus1228 eurot

Toetuse kasutamise periood: 2022. aasta

Osutatavad teenused projekti raames: Kohalikul tasandil vaimse tervise teenuste pakkumine

Vaimse tervise teenusetoetus kohalikule omavalitsusele

Sotsiaalministeeriumi toetatud taotlused

Toetusmeede: Vaimse tervise teenusetoetus kohalikule omavalitsusele

Toetuse eesmärk: Eesmärk on parandada kohalikul tasandil psühholoogilise abi pakkumist ja seeläbi leevendada COVID-19 pandeemiast tulenevat negatiivset mõju Eesti elanike vaimsele tervisele.

Riigieelarveline toetus: 5319 eurot

Toetuse kasutamise periood: 01.09.2021–31.12.2021

Osutatavad teenused projekti raames: Kohalikul tasandil vaimse tervise teenuste pakkumine