Kadrina valla 2024. aasta kaasava eelarve ettepanekud

Hääletuse tulemusena kuulub elluviimisele vallaelanike poolt enim hääli kogunud ettepanek - Kihlevere võrkpalliplatsi uuendamine.

Kokku oli hääletajaid 308 (infosüsteemis VOLIS 205 ja paberkandjal 103 hääletajat)
hääletustulemused:
1. Jalgratta õpperada lastele 34 häält (e-hääli 25, paberkandjal 9)
2. Kadrina liuväljak 107 häält (e-hääli 99, paberkandjal 8)
3. Kihlevere võrkpalliplatsi uuendamine 166 häält (e-hääli 81, paberkandjal 85).


Kadrina valla kaasava eelarve ettepanekuid esitati 1. märtsis kuni 1. aprillini 2024, laekus neli ettepanekut.

1. Jalgratta õpperada lastele
2. Kadrina liuväljak
3. Kihlevere võrkpalliplatsi uuendamine
4. Prügikonteinerite platsid

Ettepanekud vaatas läbi hindamiskomisjon, koosseisus Aivar Aruja, Siim Umerov ja Maris Muusikus. Vallaelanike rahvahääletusele kvalifitseerus kolm ettepanekut, üks ettepanek kõrvaldati kuna oli vastuolus Kadrina valla kaasava eelarve menetlemise korra paragrahvi 2 lõikes 1 ja 2 sätestatule.

Kaasava eelarve ettepanekud, mis suunati rahvahääletamisele:

Ettepanek nr 1. Jalgratta õpperada lastele

Idee elluviimisel rajatakse Kadrina alevikku, aadressile Sauna 2 jalgratta õpperada, mille sihtrühmaks on lasteaia- ja koolilapsed. Õpperada koosneb erinevatest raja piirjoontest ning elementidest, mis imiteerivad liikluses ettetulevaid takistusi. Ettepaneku eesmärk on luua Kadrina valla lastele põnev ja kaasahaarav jalgratta õpperada, mis pakub kogukonnale ohutut keskkonda jalgrattasõidu õppimiseks ning jalgrattakultuuri edendamiseks.

Ettepaneku maksumus on 14 970,00 eurot ja elluviijaks on Kadrina Vallavalitsus.


Ettepanek nr 2. Kadrina liuväljak

Idee elluviimisel rajatakse Kadrina terviserajale, suusamäe ja kelgumäe vahelisele alale poortidega piiratud peenkillustikust liuväljak mõõtmetega 20x40 m. Jäävabal ajal on võimalik väljakut kasutada muudeks sportlikeks tegevusteks, mis eeldavad siledat pinda ja piiratud territooriumit. Ettepaneku eesmärk on mitmekesistada Kadrina vallas nii talispordi kui meeskonnamängude harrastamise võimalusi (uisutamine, hoki, rahvastepall, maahoki, tennis jms).

Ettepaneku maksumus on 15 210,76 eurot ja elluviijaks on MTÜ Kadrina Tuletõrje Seltsi naissalk.


Ettepanek nr 3. Kihlevere võrkpalliplatsi uuendamine

Idee elluviimisel uuendatakse Kihlevere külaplastil olevat võrkpalliplatsi, mille käigus vana pinnas utiliseeritakse ja uuele pinnasele paigaldatakse kunstmuru. Eesmärk on parandada ohutust, et tagada mängijate mugavus ja kvaliteetne mängukeskkond ning atraktiivsem välimus, mis omakorda meelitab rohkem mängijaid ja soosib turniiride korraldamist.

Ettepaneku maksumus on 14 966,96 eurot ja elluviijaks on MTÜ Aktiivne Kihlevere.

 Lisainfo: Kadrina valla arendusspetsialist, kaasava eelarve projektijuht Maris Muusikus, 5349 1160, Maris.Muusikus@kadrina.ee