Kadrina Keskkooli gümnaasiumiastme edukamate õpilaste stipendium

 

Kadrina valla stipendiumi "Kadrina Keskkooli gümnaasiumiastme edukamad õpilased" eesmärk on tunnustada Kadrina Keskkooli gümnaasiumiastme edukamaid õpilasi.

Ettepanekud stipendiumi saajate kandidaatide kohta teeb Kadrina Keskkooli õppenõukogu oma otsusega.

Stipendium antakse viiele kõige edukamale gümnaasiumiastme õpilasele õpitulemuste pingerea alusel järgmistel tingimustel:

  • kelle aastahinded on vähemalt "4" ja "5";
  • kelle käitumine on "meeldiv" ja vastab üldtunnustatud käitumisreeglitele;
  • kes on olnud aktiivne ja leidnud tunnustust klassivälises töös.

Stipendiumi suurus ühele stipendiaadile on 150 eurot. Stipendiumi saajate kandidaadid vaatab läbi vallavalitsus oma istungil ja kinnitab stipendiumi saajad korraldusega.

Stipendiumi saajale antakse Kadrina valla tänukiri.

10. ja 11. klassi stipendiumi saajatele uue õppeaasta esimese koolipäeva aktusel ja 12. klassi stipendiumi saajatele Kadrina Keskkooli lõpuaktusel.