Kadrina Kultuurikoda

 

Kadrina Kultuurikoja direktor Ahto-Lembit Lehtmets

Ahto.Lehtmets@kadrina.ee

522 8801

Noorsootööspetsialist Liis Ambos Liis.Ambos@kadrina.ee
Kultuuritöötaja Heli Napp

Heli.Napp@kadrina.ee

521 5276

 

Vajadusega arendada ja koordineerida ülevallaliselt kultuuri- ja noorsootööd otsustas vallavolikogu 30.01.2019 ühendada vallavalitsuse hallatavad asutused ning asutada liidetud kultuuriasutuste baasil uus Kadrina Vallavalitsuse hallatav asutus nimega Kadrina Kultuurikoda.

Kultuurikoja tegevuse eesmärk on kultuuri ja noorsootöö arendamine luues kaasaegsed võimalused kodanike eneseteostuseks, seltsitegevuseks ja kultuuritarbimiseks. Kultuurikoja põhitegevuseks on koostöö koordineerimine vallas tegutsevate kultuuri- ja noorteorganisatsioonidega, haridusasutuste ning kodanikeühendustega, sündmuste korraldamine, professionaalse kultuuri vahendamine ning võimaluste loomine kultuuri- ja huvitegevuse harrastamiseks.

Kadrina Kultuurikoda hõlmab Kadrina rahvamaja, Kadrina huvikeskust, Läsna rahvamaja ning Kadrina laululava.