Biolagunevate jäätmete sortimise kohustus

Alates 1. maist 2023 ei tohi segaolmejäätmete hulgas biolagunevaid jäätmeid jäätmevedajale üle anda. 

Kadrina vallas on biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete kogumine või tekkekohal nõuetekohane kompostimine kohustuslik kõikidele elamumaa sihtotstarbega kinnistutele, toitlustusasutustele, koolidele, lasteaedadele, hoolekandeasutustele, kauplustele ning ettevõtetele, kellel tekib toidu- ja köögijäätmeid.

 Biolagunevate jäätmete äravedu ei ole kohustuslik, kui jäätmete tekkekohal toimub nõuetekohane kompostimine. Selleks tuleb jäätmekäitluse iseteeninduses esitada sellekohane taotlus koos kompostimist tõendava pildiga. Kellel on KIK projektiga saadud komposter - ei pea teavitama.

Jäätmekäitluse iseteenindus:

  • Iseteenindusse sisselogimisel avaneb leht esmalt kompostimise teemal.
  • Valida vasakul olevast nimekirjast õige kinnistu nimi ja vajutage sellele peale, avaneb väiksem aken, mille altäärest vajutada „kompostimiset teavitamine" peale.
  • Seejärel kontrollida üle, et eeltäidetud osas oleks õige e-maili aadress (sinna saabub kinnitus, et taotlus on esitatud ja hiljem ka otsus).
  • Siis laadige pilt oma kompostimisest.
  • Kommentaari aken on vabatahtlik, kui soovite midagi selgitavalt lisada.
  • Seejärel vajutage „esita".

Kellel ei ole arvutile ligipääsu või on kompostimise kinnituse esitamisel abi tarvis, saab ühendust võtta keskkonnaspetsialisti Pamela Talziga telefonil 5342 2783, pamela.talzi@kadrina.ee või vallamajja kohale tulles.

NB! Tiheasustuses peab kasutama kinnist kaanega kompostrit (kas ostetud või omatehtud). Hajaasustuses võib kasutada ka kompostiauna või lihtsalt pealt lahtist kompostikasti.