Mida teeb Kadrina Vallavalitsus sõjapõgenike abistamiseks?

Toome välja olulisemad punktid, mil moel on Ukraina sõjapõgenikele abiks kohalik omavalitsus:

  • Registreerib põgeniku ja tema pereliikmed, kui isikud ei ole registreeritud riiklikes registreerimiskeskustes.

  • Suunab Rakvere haiglasse tervisekontrolli.

  • Selgitab välja abivajaduse ning võimalusel varustab saabujaid vabatahtlike poolt annetatud esmatarbekaupade, riide- ja toiduabiga.

  • Korraldab majutuse koostöös Sotsiaalkindlustusametiga (saab riigi poolt tasuta 1 kuuks) või eraldades munitsipaaleluruumi (kui on vaba pinda) või abistades eramajutuse leidmisel.

  • Kaardistab lasteaia- ja koolivajaduse.

  • Suunab Politsei- ja Piirivalveametisse isikukoodi ja elamisloa taotlemiseks. Pärast PPA poolt elamislubade väljastamist peavad põgenikud pöörduma uuesti vallavalitsusse, et registreerida elukoha aadress rahvastikuregistris.

  • Viib põgenike perekonna vajaduse korral kokku vabatahtliku tugiisikuga. Mentor on abiks kõigis tekkivates küsimustes, toeks asjaajamisel, info vahendajaks vallavalitsuse ja inimese vahel. Jagab töötukassa teenuste infot ja vahendab kohalike ettevõtjate pakkumisi, kui leidub ettevõtja, kes soovib kohe palgata Ukrainast saabunuid.

  • Suunab kogukondlike ettevõtmiste juurde ja kaasab huvitegevusse. Mitmed spordi- ja huvialakeskused on andnud teada, et nende uksed on avatud ning oodatakse näiteks nii ujuma, korvpallitrenni, sauna kui ka maadlema.