Kadrina kirikaia kabeli remonttööd

Meede 3.1

Projekt "Kadrina kirikaia kabeli remonttööd"

Maksumus: 8 718 eurot

Toetus: 5 231 eurot

Omafinantseering: 3 487 eurot

Eesmärk: Kadrina kirikaia kabel kuulub kultuurimälestiste riiklikku registrisse numbriga 15662 (https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=15662) ning on liigitatud ehitismälestiseks. Kadrina kirikaia kabel on ristkülikukujulise põhiplaaniga viilkatusega ning paekivist seintega hoone. Katusekatteks punane katusekivi, seinad krohvitud lubikrohviga, avatäited värvitud puidust. Kabeli seisukord vajab säilimiseks remonttöid. Remonttööde käigus puhastatakse katus ning remonditakse kahjustunud katuseosad. Vahetatakse välja äärelauad ja otsaviilu aken. Fassaadilt eemaldatakse lahtine värv ning fassaad värvitakse üle. Paigaldatakse vihmaveesüsteemid, et kaitsta hoonet edaspidiste veekahjustuste eest. Remonditakse ja värvitakse üle ka väravad. Lisaks värvitakse üle ka krohvipinnad hoone seestpoolt.