Kadrina kalmistu hüljatud ristide väärtustamine kunstiobjektina "Ristisalu"

Meede 3.1

Projekt "Kadrina kalmistu hüljatud ristide väärtustamine kunstiobjektina "Ristisalu""

Maksumus: 52 314.16 eurot

Toetus: 31 388.49 eurot

Omafinantseering: 20 925.67 eurot

Eesmärk: Projekti üldine eesmärk on säilitada ajaloolise väärtusega ristid, mis ei ole leidnud seni paremat asukohta. Ehitustööd on planeeritud järgnevalt: kunstiteose rajamine haljasalale, isetekkelise parkla muutmine kõvakatendiks, elektritööd, infotahvli paigaldamine ja haljastamine.

Kadrina kogukonna kultuuripuu aastarõngad

Meede 2.2

MTÜ Kadrina Kirjandusklubi Projekt "Kadrina kogukonna kultuuripuu aastarõngad"

Maksumus: 10 550.40 eurot

Toetus: 8 440.32 eurot 7

Omafinantseering: 2 110.08 eurot

Eesmärk: MTÜ Kadrina kirjandusklubi projekt „Kadrina kogukonna kultuuripuu aastarõngad" sümboliseerib kultuuripuu kasvamist Kadrina kogukonnas. Hakates oma kogukonnas suurt kultuuripuud kasvatama, alustame pisikestest kultuurirõngastest, kuni jõuame tugeva kultuuripuuni välja. Igaüks meie kogukonnast saab Kadrina kultuuripuu kasvatamisel oma panusega kaasa aidata. Aastate jooksul on kogukond muutunud tugevamaks, aga siiski leidub lahendamata probleeme. Transpordivõimalused küladesse on endiselt kasinad, töökohti ei leidu, raha ei jätku, puudust tuntakse vaba aja veetmise võimalustest. Me tunneme oma piirkonna inimesi hästi ja teame nende probleeme. Kõige tugevamalt on jäänud kõlama ühistranspordi vähesus ja vaba aja veetmise võimaluste nappus. Püüame oma tegevusega muuta Kadrina piirkonna siinsetele elanikele atraktiivsemaks, suurendades kogukonna ühtsust, laiendades inimeste silmaringi ja pakkudes vaimseid väärtusi. Kultuurilise tegevusega püüame esmalt suurendada oma rahva teadlikkust, üheskoos tegutsemise vajalikkust ning liigume edasi sisukuseni, lahendades eespool nimetatud probleemid, tehes inimeste elu kergemaks ja tõstes elukvaliteeti.

Ühisprojekti partnerid: Kadrina Vallavalitsus

 

Läsna Rahvamaja fassaadi soojustamine

Meede 2.1

MTÜ Läsna Rahvamaja Projekt "Läsna Rahvamaja fassaadi soojustamine"

Maksumus: 63 968.91 eurot

Toetus: 49 998.10 eurot

Omafinantseering: 13 970.81 eurot

Eesmärk: Üldine eesmärk: säilitada Läsna Rahvamaja kogukonna keskusena vaba aja veetmiseks, huvitegevusega tegelemiseks ja piirkonna kultuuriväärtuste hoidmiseks. Otsene eesmärk: soojustada Läsna Rahvamaja hoone fassaad ja vundament, vahetada aknad, et vähendada hoone küttekulusid ja säilitada hoone väärtust. Kogukonna keskusena kasutatav rahvamaja on kasutajasõbralikum, visuaalselt atraktiivne ja heakorrastatud. Projekti tegevused: Läsna Rahvamaja vundmendi soojustamine, fassaadi soojustamine ja viimistlemine, akende vahetus.