Logopeediline tugi/logopeedi teenus

 

Teenuse nimetus

Logopeediline tugi/logopeedi teenus

kirjeldus

Logopeedilise toe eesmärk on tagada valla lastele võimalikult varane kõne arenguprobleemide märkamine ja sekkumine. Logopeed hindab lapse kõne arengu taset ning vajadusel alustab otsest ja/või kaudset teraapiat vanema ning lapse õpetajate nõustamise teel.

Logopeedilise toe raames nõustatakse haridusasutuste töötajaid ja lapsevanemaid lapse kõne arengu toetamise ja raskuste ületamise osas.

maksumus

Tasuta

kontaktisik

Marie Petrovits, marie.petrovits@kadrina.ee

Vajalikud sammud

Haridusasutuste õppetegevustes osalevad lapsed suunab logopeedilisele konsultatsioonile haridusasutuse eripedagoog või lapse õpetaja.

Konsultatsioonile võib suunata ka perearst või -õde.

Koduste laste vanemad võivad ise konsultatsioonile pöörduda.