Majutuseta sotsiaalteenus

 

 
  Majutuseta sotsiaalteenust osutab lepingu alusel MTÜ Kadrina Päevakeskus
kontaktisik Sotsiaaltööspetsialist Merlin Rosar, 322 5626, Merlin.Rosar@kadrina.ee
Kadrina Päevakeskus, Rakvere tee 14, Kadrina, telefon 325 0155