Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme projektid

Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeedet rakendatakse kõigis Eesti maakondades. Taotluse võib esitada kohaliku omavalitsuse üksus, mittetulundusühing, sihtasutus, äriühing, riigiasutus või avalik-õiguslik ülikool, kes on taotlejaks märgitud taotlemisõigusega projektide nimekirjas.

 

Kadrina spordikeskuse arendamine kaasaegseks ja mitmekülgseks treeningkeskuseks

Nimi: "Kadrina spordikeskuse arendamine kaasaegseks ja mitmekülgseks treeningkeskuseks"

Projektitoetus on eraldatud maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest (riigihalduse ministri 07.05.2019 määrus nr 25).

 

Eesmärk ja tulemus: Eesmärk on kujundada Kadrina spordikeskus üheks maakonna kompleksemaks treeningkeskuseks ja pakkuda sportlastele, harrastajatele ja spordiorganisatsioonidele kõige mitmekülgsemaid tingimusi treeningute, laagrite ja võistluste läbiviimiseks ning spordihariduse edendamiseks. Projekti elluviimise järel on Kadrina spordikeskus konkurentsivõimeline ja kaasaegne treeningkeskus maakonnas. Esile on tõstetud vabade raskuste ala treeningsaal, kaasaegsete jõutreenimis seadmete ja vahenditega, propageerides seeläbi ühte populaarsemat raskejõustikuala maailmas- jõutõstmine.

Projekti sisu: Kadrina spordikeskuse treeningsaal renoveeritakse ning kaasajastatakse kasutajamugavusi (koridori valgustus, ligipääs ruumidesse). Uus laiendatud vaba raskuste treeningsaal sisustatakse kaasaegsete jõutreenimis seadmete ja vahenditega.

Rahastamise allikas ja rakendusüksus: riigieelarve, Riigi Tugiteenuste Keskus.

Projekti maksumus: 76 481,00 eurot, millest toetuse summa on 57 361,00 eurot.

Projekti periood: 26.08.2020–01.03.2021