Kadrina Päevakeskus

 

MTÜ-l Kadrina Päevakeskus on leping Kadrina Vallavalitsusega majutuseta sotsiaaltööteenuste osutamiseks valla eakatele ja puudega inimestele. 

Päevakeskuse eesmärgiks on edendada ning säilitada suhtlemis- ja tegutsemisaktiivsust sotsiaalsetele riskirühmadele, pakkudes sotsiaalteenuseid ja päevast huvitegevust läbi kultuurilise vabaaja veetmise. Korraldades ja teostades koduhooldust eakatele ja erivajadusega inimestele nende kodudes Kadrinas ning nõustades eakaid ja puudega inimesi ning nende perekondi sotsiaalsete probleemide lahendamisel.

Päevakeskuse tasuta tegevused vastavalt võimalustele ja klientide soovidele:

  • sotsiaalne nõustamine ja arutelud soovitud teemadel
  • riiklike ja rahvakalendri tähtpäevade tähistamine
  • vestluste ja loengute korraldamine
  • isiklike tähtpäevade tähistamine ja ühisürituste korraldamine
  • televiisori vaatamine
  • ajalehtede-ajakirjade lugemine
  • ühiskülastuste-ekskursioonide korraldamine

Päevakeskuse tasulised teenused on:

  • koduhooldusteenus,
  • ihu- ja pesupesemine,
  • ürituste korraldamiseks ruumide ja inventari rent.

Päevakeskus tegutseb rendiruumides Rakvere tee 14, Kadrina, telefon 325 0155. Avatud esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel kella 9-15. Kokkuleppel ja võimalusel on päevakeskus avatud ka muudel aegadel.