Muinsuskaitse

 

Vastavalt muinsuskaitseseadusele vastutab mälestise säilimise eest mälestise omanik või valdaja. Selleks, et tagada mälestiste säilimine on omaniku või valdaja ülesanne mälestist hooldada ja vajadusel remontida. Mälestise säilimise seisukohast on kõige parem kui see on kasutuses - mälestis on regulaarselt hooldatud ja selle säilimist ohustavaid muutusi märgatakse kiiremini. Oluline on ka teha regulaarselt hooldustöid ja teostada õigeaegselt remonttöid, mis vähendavad suuremamahuliste restaureerimistööde vajadust.

Täpsemalt Muinsuskaitseameti kodulehelt

 

Kultuurimälestiste riiklikust registrist leiab:

  • infot mälestiste kohta (sh mälestise kirjeldus, viited fotodele, mälestisega seotud määrustele ja käskkirjadele);
  • Muinsuskaitseameti digiteeritud fotokogu ja arhivaalid;
  • infot Muinsuskaitseameti poolt väljastatud tegevuslubade kohta;
  • erinevad alusuuringud (sh 20. sajandi arhitektuuripärandi inventeerimine, maaehituspärandi andmekogu, vrakiregister);
  • erinevad välised registrid (sh matmispaikade register, sõjahaudade register);
  • infot registriandmete kasutamiseks avaandmetena.