NEET noored

NEET noorte juhtumikorraldaja Helene Kristine Viita Helenekristine.Viita@kadrina.ee

 

Alates 01.10.2021 töötab Kadrina Vallavalitsuses Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (VIROL) projekti "NEET noorte toetamine ja suunamine aktiivsesse kogukonnaellu" juhtumikorraldaja Helene Kristine Viita. Projekti tegevuste elluviimise periood on 01.10.2021–30.09.2023.

Projekti sihtrühm on 16–26 aastased noored, kes ei õpi ega tööta (NEET). Projekti eesmärk on pakkuda raskemates oludes noortele selliseid tegevusi ja tuge, mis toetavad nende naasmist õpingutesse või tööle ja hõivatuna püsimist.

Juhtumikorraldaja ülesanne on NEET noorte ülesse leidmine, nendega suhtlemine, motiveerimine ja aktiivsetesse tegevustesse kaasamine ning individuaalse toe pakkumine juhtumikorralduse põhimõttel.

Juhtumikorraldaja kaasab noored projekti Sotsiaalteenuste- ja toetuste andmeregistri STAR nimekirjade alusel, saates esmalt noortele e-kirja.