Toetuse nimetus

Noorte omaalgatusprojektide toetamine

Kirjeldus

Toetatakse vallas elavate või valla koolides õppivate noorte ning Kadrina valla haldusterritooriumil tegutsevate noorteühenduste omaalgatusprojekte.

  • Toetust antakse ürituste korraldamiseks
  • erinevates siseriiklikes ja rahvusvahelistes koostööprojektides osalemiseks
  • noorte ja noorteühenduste läbiviidavate projektide kaasrahastamiseks.

Toetuse taotlemine

Toetust saab taotleda 12.–26. aastane noor või noorte grupp. Alla 18-aastat isikut või noorte gruppi esindab toetuse taotlemisel vähemalt üks täisealine isik.

Toetuse suurus

Toetuse määr on kuni 500 eurot ühe projekti kohta.

Menetlemise aeg

  • taotlused vaatab läbi vähemalt kolmeliikmeline komisjon, kuhu kuuluvad vallavalitsuse, volikogu hariduskomisjoni ja noortevolikogu esindaja;
  • toetuse andmise, toetuse andmisest keeldumise ja toetuse suuruse otsustab vallavalitsus komisjoni ettepanekul hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul pärast taotluse esitamise tähtaega.
  • juriidilisest isikust toetuse saajaga sõlmitakse leping.

Õigusakt

Noorte omaalgatusprojektide toetamise kord

Vajalikud sammud

  • taotluse esitamise tähtajad on 1. veebruar, 1. mai ja 1. oktoober - kui taotluse esitamisetähtpäev langeb riiklikule pühale või nädalavahetusele, siis on tähtajaks sellele järgnev esimene tööpäev.
  • toetuse saamiseks esitab taotleja Kadrina Vallavalitsusele vormikohase taotluse.

Taotluse vormid

 Taotluse saad esitada iseteeninduskeskkonnas SPOKU.

Aruande vorm

 

Kui sul on küsimusi - kontaktisik

Arendusspetsialist Maris Muusikus, maris.muusikus@kadrina.ee, tel 5349 1160