Kadrina valla õpetaja ja tugispetsialisti stipendium


Kadrina valla õpetaja ja tugispetsialisti stipendiumi andmise eesmärgiks on tagada kvalifitseeritud õpetajate ja tugispetsialistide töötamine valla haridusasutustes ning soodustada uute õpetajate ja tugispetsialistide elama ja tööle asumist Kadrina valda.


Stipendiumit saab taotleda statsionaarse- või mittestatsionaarse kahe viimase õppeaasta magistriõppe üliõpilane, kes:

  • omandab õpetaja või tugispetsialisti kutset
  • kes peale õpingute lõppemist asub vähemalt kolmeks aastaks tööle Kadrina valla haridusasutusse.

Stipendiumit makstakse õppe toimumise ajal üldjuhul septembrist juunini. Stipendiumit makstakse õpitava eriala nominaalõpiaja jooksul.

Stipendiumi taotlemiseks esitatakse iga aasta 15. septembriks Kadrina Vallavalitsusele vormikohane taotlus koos motiveeritud põhjendusega, milles taotleja kinnitab, et vastab stipendiumi saamise tingimustele ja on tutvunud stipendiumi maksmise ja tagastamise tingimustega. Taotlusele lisatakse õppeasutuse tõend õppimise kohta, varasema õppetaseme diplom(id) või integreeritud õppe korral hinneteleht ja elulookirjeldus (CV).

Taotluste hindamisel ja otsuse tegemisel lähtub komisjon järgmistest kriteeriumidest: valla haridusasutuste vajadus, vestlus kandidaadiga, varasemad õpitulemused, tööle asumise aeg.

Stipendiaadid:

2019. aastal pälvis stipendiumi Kai Tamm.
2021. aastal pälvisid stipendiumid Laina Mustonen, Helen Vagen.
2022. aastal pälvisid stipendiumid Caroline Karus, Kevin Ambus.
2023. aastal pälvisid stipendiumid Siim Soots ja Mirell Viru.