Raieloa taotlus


Teenuse nimetus Raieloa taotlus
Kirjeldus

Raieluba puu mahavõtmiseks Kadrina valla tiheasustusaladel saab taotleda:

 • kui puu on haige, kiratsev, murdumisohtik;
 • kui puu kasvab hoonele lähemal kui 3 meetrit ja kahjustab hoone vundamendikonstruktsioone;
 • muudel põhjendatud juhtudel.

Okste kärpimiseks saab luba taotleda kui:

 • puu vajab kujunduslõikust;
 • võra kahjustab katusekonstruktsioone;
 • oksad kasvavad liinikoridoris.
 • Luba tuleb taotleda puu võra kõrguse ja/või laiuse kärpimise korral üle 25%.

Raieluba ei ole vaja taotleda, kui:

 • tegemist on viljapuuga;
 • ehitusloa saanud ehitusprojektis on märgitud raiutav puu;
 • puult eemaldatakse kuivanud oksi;
 • puu on kuivanud;
 • puu on murdunud;
 • puu on vajalik operatiivselt eemaldada tekkinud avariiohtliku olukorra tõttu.
Menetlemise aeg Nõuetekohane taotlus vaadatakse läbi 30 päeva jooksul alates taotluse laekumisest
Õigusakt Kadrina valla tiheasustusalal puu raiumise ja raieloa andmise kord
Kontaktisik Keskkonnaspetsialist Pamela Talzi 
Teenuse taotlemine  
Taotluse esitamine
 • Taotluse saab esitada Kadrina Vallavalitsuse iseteeninduskeskkonnas SPOKU
 • Kui puu, mida soovitakse raiuda, asub muinsuskaitseobjektil või kaitstaval looduskaitseobjektil ja/või kaitsealusel üksikobjektil ja/või erikaitserežiimiga piirkonnas, veekaitsevöönidis on raieloa saamisel vajalik kooskõlastus vastavalt Muinsuskaitseametilt või Keskkonnaametilt.
Taotluse esitamine paberkandjal Paberkandjal taotlusi ja avaldusi saab esitada vallamajas - Rakvere tee 14, Kadrina alevik - vastava ametniku vastuvõtul.