Kadrina valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Kadrina Vallavolikogu 27.01.2021 määrusega nr 55 kehtestati "Kadrina valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri", mis reguleerib õigussuhteid seoses reovee kohtkäitluse ja äraveoga Kadrina valla haldusterritooriumil.

Kadrina valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Reovee kogumismahutite tühjendamiseks ja septikute ning omapuhastite hoolduse käigus tekkiva sette äraveoks tuleb tellida purgimisteenus purgimisluba omavalt ettevõttelt.

Lähimad purgimiskohad asuvad Kadrinas, Rakveres, Tapal. Kadrina alevikus asuvasse reoveepuhastisse omavad purgimisluba:

OÜ Kadrina Kommunaal (telefon 322 0167; e-posti aadress kommunaal@kadrina.ee);
Fexa-Ekspress OÜ (telefon 5194 4298; e-posti aadress info@fekaekspress.ee);
Tarevaht OÜ (telefon 5656 1515, e-posti aadress info@tarevaht.ee).