Sissesõiduloa taotlus liikluspiiranguga valla teedele


teenuse nimetus Veoautode sissesõiduloa taotlus liikluspiiranguga valla teedel
kirjeldus Vallavalitsuse korraldusega on kehtestatud liikluspiirangud veoautode liikumisele valla teedel ja Kadrina ning Hulja alevikus. Piirangualale on paigaldatud vastav liiklusmärk. Sissesõidu loa saamiseks tuleb pöörduda vallavalituse kantseleisse.
menetlemise aeg Nõuetekohane taotlus vaadatakse läbi 30 päeva jooksul alates taotluse laekumisest
õigusakt Veoautode liiklemine Kadrina valla maanteedel ja tänavatel
kontaktisik Kantseleispetsialist Tiina Nirgi - 322 5616, Tiina.Nirgi@kadrina.ee
Teenuse taotlemine  
vajalikud sammud Veoauto sissesõiduloa saamiseks liiklemiseks liikluspiiranguga valla teedel esitatakse vormikohane taotlus Kadrina Vallavalitsusele.
taotluse vorm .rtf, .pdf