Sissesõiduloa taotlus liikluspiiranguga valla teedele


Teenuse nimetus Veoautode sissesõiduloa taotlus liikluspiiranguga valla teedel
Kirjeldus Vallavalitsuse korraldusega on kehtestatud liikluspiirangud veoautode liikumisele valla teedel ja Kadrina ning Hulja alevikus. Piirangualale on paigaldatud vastav liiklusmärk. Sissesõidu loa saamiseks tuleb pöörduda vallavalituse kantseleisse.
Menetlemise aeg Nõuetekohane taotlus vaadatakse läbi 30 päeva jooksul alates taotluse laekumisest
Õigusakt Veoautode liiklemine Kadrina valla maanteedel ja tänavatel
Kontaktisik Kantseleispetsialist Tiina Nirgi - 322 5616, Tiina.Nirgi@kadrina.ee
Teenuse taotlemine  
Taotluse esitamine Taotluse saab esitada Kadrina Vallavalitsuse iseteeninduskeskkonnas SPOKU
Taotluse esitamine paberkandjal Paberkandjal taotlusi ja avaldusi saab esitada vallamajas - Rakvere tee 14, Kadrina alevik - vastava ametniku vastuvõtul.