Kadrina Soojus

Kontakt: 322 5991, 511 0334, soojus@kadrina.ee

Aadress: Rakvere tee 11, Kadrina 45201, Lääne-Virumaa


Aktsiaselts Kadrina Soojus on 100% Kadrina valla omanduses olev äriühing. AS Kadrina Soojus tegevusala on soojatootmine, veevarustuse ja heitvee ärajuhtimine.

AS Kadrina Soojus andmekaitsetingimused
Kadrina Soojuse põhikiri
2019. aasta majandusaasta aruanne
2018. aasta majandusaasta aruanne
2017. aasta majandusaasta aruanne

Kontakt: 322 5991, 511 0334, soojus@kadrina.ee

Aadress: Rakvere tee 11, Kadrina 45201, Lääne-Virumaa

Kadrina alevi kaugküttepiirkonnas müüdava soojuse piirhinna kehtestamine

27.12.23

Soojuse tootmise, jaotamise ja müügiga seonduvaid tegevusi kaugküttevõrgus reguleerib kaugkütteseadus. Seaduse täitmist ja soojuse hinna regulatsiooni teostab Konkurentsiamet.

Läbi kaugküttevõrgu soojust edastav soojusettevõte peab kooskõlastama soojuse hinna Konkurentsiametiga. Konkurentsiamet kooskõlastas 31.10.2022 otsusega nr.7-3/2022-179  Kadrina aleviku kaugküttepiirkonnas müüdava soojuse piirhinnaks 78,51€/MWh. Hinnale lisandub käibemaks.
Hind kehtib alates 01. detsembrist 2022.

AS Kadrina Soojus

Kaugküttepiirkonnad

 

Kadrina vallas on tsentraalse soojusega varustatud kaks asulat – Kadrina alevik ja osaliselt Hulja alevik. Soojatootmise ja soojaenergia ülekande teenust osutab Kadrina valla elanikele, Vallavalitsuse hallatavatele asutustele ja valla territooriumil asuvatele ettevõtetele AS Kadrina Soojus, kes on 100% valla omanduses.
Kadrina aleviku köetav kogukubatuur on 272 889 m³. Aastane soojatarbimine on 9 304 MWh. Tsentraalne soojaveevarustus puudub. Kütteks kasutatakse hakkepuitu.
Hulja alevikus varustab soojusega KÜ Tõnismäe. Köetav kubatuur on 34 900 m³. Aastane toodetav soojakogus on 3 600 MWh. Kütteks kasutatakse halupuid.
 

Kadrina aleviku, Hulja aleviku ja Kihlevere küla tiheasustusala kaugküttepiirkondade piirid, võrguga liitumise ja võrgust eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojusettevõtja arenduskohustus 

 

Tõhusa Kaugkütte märgis

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing tunnustas 12. septembril 2019. aastal Kadrina Soojus AS-i kaugkütte tõhususe arendamise eest.

Kadrina Soojus oli arvult 70. Tõhusa Kaugküttesüsteemiga liituja. Kadrina kaugküttevõrgule eraldati vastav tunnistus ning märgis, mis tõendab, et kohalik kaugküttevõrk vastab energiatõhususe nõuetele.

Kadrinas on taastuvenergiaallikate osakaal 96%.

Soojusenergia piirhind


Alates 2009. aasta 1. jaanuarist on AS Kadrina Soojus poolt müüdava soojusenergia piirhinnaks 56.63 eurot/MWh. Hinnale lisandub käibemaks. (Kehtetud alates 01.12.2022)