Võimalused Töötukassas

Töötukassa avas tööpakkumiste keskkonna Ukraina sõja eest põgenejatele ning kogub/koondab maakonnas infot tööpakkumistest ning töösoovijatest, et aidata töö soovijad tööandjatega kokku viia.

Ukraina sõjaolukorra tõttu on Eestisse juba jõudnud või peatselt jõudmas inimesi, kes on valmis siin ka tööle asuma. Samal ajal on hulk tööandjaid, kes on otsimas töötajaid ning soovivad Ukrainast saabujatele tööd pakkuda. Meie poole on juba pöördunud tööandjad, kes on andnud märku oma valmisolekust tööle võtta Ukrainast saabujaid.

Eesti Töötukassa avas internetikeskkonna, kus tööandjad saavad panna üles oma tööpakkumised ja Ukrainast saabunud inimesed või nende kontaktid Eestis saavad tööandjatega ühendust võtta ning uurida töövõimaluste kohta. Loodud internetikeskkond ja tööpakkumised on ka vene ning inglise keeles, arvestades, et info on suunatud Ukrainast saabujatele.

Tööandjad, kes soovivad tööd pakkuda, saavad seda teha SIIN. Võimalusel palume töökoha info sisestada ka vene ja/või inglise keeles, kui see võimalus puudub, pakub keskkond automaattõlget. Juhul kui tööandja vajab info sisestamisel abi, siis palume sellest teada anda aadressile helpdesk@onlineexpo.com. Keskkonna kasutamine on nii tööandjatele kui tööotsijatele tasuta.

Küsimuste korral palume tööandjatel võtta ühendust töötukassa maakondliku osakonna tööandjate konsultandiga: Lääne-Virumaa tööandjate konsultant on Antonina Vorontsova, 326 0352, 5883 6452, antonina.vorontsova@tootukassa.ee.

Aadressid linkidena:

Praegune lisainfo:

Ukrainast viisavabalt või viisaga Eestisse saabuvad inimesed hetkel tööotsija ega töötuna registreerida ei saa, kuid tööandja leidmisel võivad nad tööle asuda.

TÖÖTAMINE:

▪ Kui Ukrainast saabuja leiab endale ajutise töökoha, peab tööandja registreerima tema lühiajalise töötamise Politsei- ja Piirivalveametis ning arvestama praegu kehtivate lühiajalise töötamise nõuetega, täpsemalt https://www2.politsei.ee/et/teenused/eestis-tootamine/luhiajalise-tootamise-registreerimine/).

NB! Ettevalmistamisel on seaduse muudatus, mis lihtsustab Ukrainast saabujate ajutist töötamist Eestis (ei kohaldata ajalist piirangut ega Eesti keskmise töötasu nõuet).

▪ Kui Ukraina kodanikul, kellel lõpeb lähiajal luba Eestis töötada, on soov seda jätkata, peab tema tööandja selle taas registreerima Politsei- ja Piirivalveametis. https://www.politsei.ee/et/juhend/info-seoses-ukraina-kriisiga/ukraina-kodanike-viibimisoiguse-ajutine-pikendamine

TÖÖTUKASSA ABI:

  1. Avatud tööpakkumiste keskkond Ukraina sõja eest põgenejatele – töösoovijatele ja tööandjatele.
  2. Maakond kogub/koondab infot tööpakkumistest ning töösoovijatest, et aidata töö soovijad tööandjatega kokku viia.

▪ Ukrainast saabujad, kellel on õigus ajutiselt Eestis viibida, kuid kes ei tööta, ei saa praegu veel end tööotsija ega töötuna registreerida ega kasutada tööturuteenuseid.

▪ Ukrainast saabujatel on ka õigus taotleda rahvusvahelist kaitset, mis juhul on neil rahvusvahelise kaitse taotleja (hiljemalt 6 kuu möödudes) või saajana õigus end töötuna registreerida ning saada tööturuteenuseid ja - toetusi sarnaselt teiste Eesti alaliste elanikega.

▪ Ettevalmistamisel on seaduse muudatus, mis võimaldab ka siin ajutiselt viibivatel Ukraina kodanikel ja Ukraina elamisloaga inimestel, kes ei tööta, end tööotsijana registreerida ning saada vähemalt töövahendust ja karjääriteenuseid.