Sotsiaaltransporditeenus

 

Teenuse nimetus Sotsiaaltransporditeenus
Kirjeldus

Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puudega isikul, kelle füüsiline või psüühiline erivajadus takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks. Sotsiaaltransporti on võimalik kasutada ratastooli kasutaval kliendil, lamaval haigel kanderaamiteenust ja vajadusel abistamisteenust)

Teenuse määramise otsustab sotsiaalosakonna ametnik.
Sotsiaaltransporditeenus on teenuse kasutajale üldjuhul tasuline.
Teenuse maksumus
  • veoteenuse tasu 0,30 eurot 1 km;
  • ooteaja tasu alates kolmandast tunnist 7,32  eurot iga tunni kohta;
  • abistamimine, sh saatmisteenus 7,32 eurot korra kohta;
  • kanderaami kasutamine 10 eurot kord.
Õigusaktid Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
  Kadrina Vallavalitsuse 10.05.2016 korraldus nr 212 "Sotsiaaltransporditeenustasude kehtestamine"
  Omaosalustasu suuruse kehtestamine sotsiaalteenuste osutamisel
Kontaktisik Sotsiaalosakonna juhataja Siiri Sammel, 322 5623, Siiri.Sammel@kadrina.ee;
sotsiaaltööspetsialist Merlin Rosar, 322 5626, Merlin.Rosar@kadrina.ee
   
Teenuse taotlemine  
Vajalikud sammud Helistada sotsiaalosakonna ametnikule või esitada kirjalik taotlus vähemalt 2 tööpäeva ette.