Sünni registreerimine


Sünni registreerimise avalduse võib esitada ükskõik millisele valla- või linnavalitsusele. Avalduse peab esitama lapse seaduslik esindaja (vanem või eestkostja) ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates asutusse isiklikult kohale tulles.

Kui lapse isa teab, et ta sünni ajal ei ole Eestis või tal ei ole võimalik sel ajal sünni registreerimise avaldust või isaduse omaksvõtu avaldust esitada, võib ta esitada vastava tahteavalduse ka enne lapse sündi. Sellisel juhul peab isa andma nõusoleku ka lapsele antava nime osas.
Teabevärava eesti.ee kaudu või digitaalallkirjaga kinnitatult võivad lapse sünni registreerimise avalduse esitada omavahel abielus olevad vanemad juhul, kui tervishoiuteenuse osutaja on meditsiinilise sünnitõendi andmed rahvastikuregistrile edastanud.

Sünni registreerimiseks tuleb esitada:

  • sünni registreerimise avaldus (saab täita koha peal)
  • avaldaja(te) isikut tõendavad dokumendid;
  • tervishoiuteenuse osutaja tõend lapse sünni kohta.

Sünni registreerimise eest riigilõivu tasuma ei pea. Sünni tõendamiseks väljastatakse avaldajatele soovi korral tasuta sünnitõend.

Vaata- sünnitoetus

 

Tiina Nirgi Kantseleispetsialist Tiina.Nirgi@kadrina.ee
322 5616

 

Vaata siseministeeriumi kodulehelt perekonnaseisutoimingud