Surma registreerimine

 

Tervishoiuteenuse osutaja ehk arst vormistab surmateatise paberdokumendi asemel elektroonselt, edastab surma kohta info rahvastikuregistrisse ning surm registreeritakse seal automaatselt. Lahkunu lähedastel ei ole vaja enam perekonnaseisuasutuses (kohalikus omavalitsuses) surma registreerida. Esmase surmatõendi väljastab tervishoiuteenuse osutaja. Surmatõendi olemasolu on vajalik matmistoimingute korraldamiseks.

Surmakande koostamine ja esmase tõendi väljaandmine on riigilõivuvaba.

Vaata - matusetoetus

 

Tiina Nirgi Kantseleispetsialist Tiina.Nirgi@kadrina.ee
322 5616

 

Vaata siseministeeriumi kodulehelt perekonnaseisutoimingud