Kadrina vallaleht Kodukant

Kodukant on Kadrina valla kohalik leht, mis ilmub iga kuu viimastel päevadel. Leht on tasuta ja see on mõeldud jõudma igasse valda sisse registreeritud elaniku postkasti. 

 Kaastöid ja reklaamisoove ootame iga kuu 19. kuupäevaks. Kui see jääb nädalavahetusele, siis sellele kuupäevale eelnevale tööpäevale.
 • Kodukandi tiraaž on 2200. Lehte küljendab Mari Peterson ja keeletoimetaja on Mari Kõverik. 
 • Lehte trükib Kroonpress ja kannab laiali Omniva.
 • Kodukant ilmub paberlehena 11 korda aastas alates 1992. aasta detsembrist. Ajaleht Kodukant ei ilmu juulikuus, kus puhatakse ning vahetatakse vajadusel vaid online-uudiseid.
 • Kellel puudub postkast või elukoht asub väljas pool Kadrina valda, saab lehe kätte vallamajast või Kadrina valla raamatukogust. 
 • Kadrina valla ajalehte Kodukant on võimalik lugeda ka PDF-versioonina ning on leitav Meedia > Vallaleht Kodukant > Kodukant arhiiv alt. 
 • Küsimuste korral pöörduda lehe toimetaja poole 5420 0660 või kadrina@kadrina.ee
   

Toimetaja:

Gethe Rohumägi
meediaspetsialist

tel: 5420 0660
gethe.rohumagi@kadrina.ee 

Toimetuse aadress: Kadrina Vallavalitsus, Rakvere tee 14, Kadrina 45201, Lääne-Virumaa

Kuulutuste ja reklaami avaldamise hinnad

Kuulutuse ja reklaami avaldamine ajalehes Kodukant on kõigile soovijaile tasuline:

 • ühe kuni 100 tähemärgi suuruse reakuulutuse tasuks on 5 eurot;
 • kuni 200 tähemärgi suuruse reakuulutuse, kasti sees kuulutuse või kujundatud kuulutuse tasuks on 10 eurot;
 • suuremate teadete avaldamine vaid erandkorras, hinnakujundus kokkuleppel valla meediaspetsialistiga.
 • kuulutuse ja reklaami avaldamine vallaveebis on Kadrina valla elanikele ja ettevõtjatele tasuta. Teistele kuulutajatele kehtivad paberlehe hinnad.


Tellimiskirjas, palume tuua välja: 

 1. kas tegemist on oma valla või võõrsilt tellijaga;
 2. kas reklaam tellitakse paberlehte, veebi või mõlemasse;
 3. tellija täpne nimi, aadress ja kui on, ka ettevõtte registrinumber.
   

Alus: Kadrina vallavalitsuse korraldus nr 21, 21. jaanuarist 2015.