Tervis

Ukraina sõjapõgenikele on tagatud vältimatu arstiabi, vältimatu hambaravi, COVID-19 testimine ning COVID-19 vaktsineerimine ja rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenused.
 • Eesti on sõjapõgenikele korraldanud täiendava ehk üldise tervisekontrolli, mille eesmärk on saada ülevaade põgenike terviseseisundist, teha nakkuskontrolli uuringud, vajadusel vaktsineerida, planeerida edasine ravi ning väljastada ravimiretseptid. Infot täiendava tervisekontrolli kohta saab telefonilt 1247.  Infot leiab ka haigekassa kodulehel.

  NB! Tervisekontroll on vältimatu toiming tööle, lasteaeda, kooli või huviringides osalemiseks.
   
 • Kadrina vallas viibijasuunatakse tervisekontroll Rakvere Haiglasse, kuhu tuleb eelnevalt helistada ja aeg broneerida. Registratuuri tel 322 9780
   
 • Kõigile põgenikele on tagatud tasuta COVID-19 vastane vaktsineerimine.
   
 • Apteegid tohivad aktsepteerida ka Ukrainas väljastatud paberretsepti, v.a narkootiliste ja psühhotroopsete ravimite puhul. Apteekri jaoks peab olema üheselt arusaadav, milline ravim on inimesele määratud. Praegu ei ole Ukraina sõjapõgenikele ravimite väljaostmisel ette nähtud ravimisoodustusi.  
   
 • Eesti riik rahastab Ukraina põgenikele ka HIV-i, tuberkuloosi või narkootikumide tarvitamisega seotud raviteenuste pakkumist. Lisainfo Tervise Arengu Instituudi kodulehel.
   
 • Plaanilise üld- ja eriarstiabi saamine sõltub sellest, kas inimene on ravikindlustatud. Ravikindlustuse saamine toimub samamoodi, kui teistel Eestis elamisõigust omavatel inimestel: ravikindlustusele on õigus näiteks üle ühe kuu kehtiva töölepingu alusel töötaval inimesel või töötukassas arvele võetud töötul. Kindlustatutega on võrdsustatud lapsed, rasedad, pensionärid, õpilased, üliõpilased jt inimesed.  

  NB! Elamisloa ja Eesti isikukoodi saanud Ukraina põgenikud ei ole automaatselt Eestis ravikindlustatud, vaid elamisloa saamise järel saavad nad ravikindlustust taotleda Eesti inimestega võrdsetel alustel: www.haigekassa.ee/inimesele/ravikindlustus.
   
 • Tervisenõu saab inglise ja vene keeles üleriigilisel perearsti nõuandetelefonil 1220 (24 h eesti ja vene keeles, iga päev kell 15.00-17.00 inglise keeles)
  Täpsem info – nii vene kui ka ukraina keeles – tervishoiuteenuste kohta ukraina sõjapõgenikele leiab: https://terviseamet.ee/et/ukraina

 Toetused ja hüvitised

     Toimetulekutoetus

 • Ukraina sõjapõgenikel on ajutise kaitse saanuna õigus toimetulekutoetusele samadel alustel kui teistel Eestis alaliselt või tähtajaliselt elavatel inimestel.
 • Toimetulekutoetuse arvestamine: esimesele pereliikmele makstakse üks toimetulekupiir (150 eurot), teisele täisealisele 0,8 toimetulekupiiri (120 eurot) ja alaealistele lastele 1,2 toimetulekupiirist (180 eurot).
   
 • Kui olemas on elukoht, mille eest ta maksma ei pea, siis on toimetulekutoetuse skeemist võimalik saada toidu- ja esmatarbekaupade ostmiseks 150 eurot kuus. Kui eluasemekulude eest on vaja maksta - elab kohas, kus üüri maksma ei pea, küll aga eluasemekulusid - siis tuleb lisaks taotlusele esitada elamispinna kasutamist lubav leping ja eluasemekulude dokumendid.
   
 • Neil, kes üürivad elamispinda ja peavad maksma ka eluasemekulude eest, tuleb taotlusele lisada üürileping ja eluasemekulusid tõendavad dokumendid.

NB! Toimetulekutoetust ei saa maksta välismaa pangakonto arveldusarvele. Toetuse taotlejatel on võimalus saada toetus sularahas või lasta oma toetuse raha kanda üle lähisugulase või tuttava pangakontole.

Toimetulekutoetuste info Kadrina vallas sotsiaalosakonna juhataja Siiri Sammel tel: 322 5623 ja 53440340
 

        Peretoetus

 • Peretoetusi makstakse sarnasetel alustel nii alalistele elanikele kui tähtajalise elamisõiguse alusel elavatele inimestele. See tähendab, et ajutise kaitse saanud Ukraina sõjapõgenikel on õigus taotleda ja saada peretoetusi.
   
 • Lapsetoetuse suurus on käesoleval aastal 60 eurot kuus esimese ja teise lapse kohta peres ning 100 eurot kolmanda ja iga järgmise lapse kohta. Täpsem info peretoetuste kohta on leitav Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljel: https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-ja-pere/perehuvitiste-taotlejale
   
 • Kui perre sünnib laps või seal kasvab alla pooleteise aastane laps, on ühel vanemal õigus saada vanemahüvitist. Kuna eeldatavalt ei ole see vanem eelmisel kalendriaastal Eestis töötanud, makstakse vanemahüvitist hüvitise minimaalses määras, mis on 2022. aastal 84 eurot. Kui vanem on juba Eestis töötanud, arvutatakse vanemahüvitis tavareeglite alusel.