Toitlustamiskulude katmine ja toetuse maksmise valla koolieelsetes lasteasutustes ja koolides

 

toetuse nimetus Toitlustamiskulude katmine ja toetuse maksmise valla koolieelsetes lasteasutustes ja koolides
kirjeldus Toetus reguleerib laste toitlustamiskulude katmist Kadrina valla koolieelsetes lasteasutustes ja munitsipaalkoolides.
  Toitlustamiskulude ja koolilõuna toetuse kulud kaetakse Kadrina valla eelarvest.
õigusaktid Toitlustamiskulude katmise ja toetuse maksmise kord Kadrina valla koolieelsetes lasteasutustes ja munitsipaalkoolides 
kontaktisik Lastekaitsespetsialist Kaili Kangur, telefon 322 5624, e-post Kaili.Kangur@kadrina.ee
Toetuse taotlemine Taotlust esitama ei pea