Turvakoduteenus

 

Teenuse nimetus Turvakoduteenus
Kirjeldus Turvakoduteenuse eesmärk on tagada abivajajale ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi. Vajadusel tagatakse isikule kriisiabi.
Teenust on õigus saada:
  1. lapsel, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut;
  2. täisealisel isikul, kes vajab turvalist keskkonda.
Teenus tagatakse perioodiks, mis on vajalik isiku turvalisuse tagamiseks ning edasise elu korraldamiseks.
Vallavalitsus korraldab turvakoduteenuse kui isik ise ei ole võimeline abi taotlema, selgitades välja isiku abivajaduse ja asutuse või isiku, kes saab vastavat teenust osutada.

Hädaohus olevast lapsest teata hädaabinumbrile 112.
Maksumus Teenus on teenuse saajale üldjuhul tasuta.
Õigusaktid Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
Kontaktisik Lastekaitsespetsialist Kaili Treisalt, 322 5624, Kaili.Treisalt@kadrina.ee;
sotsiaalosakonna juhataja Siiri Sammel, 322 5623, Siiri.Sammel@kadrina.ee
   
Teenuse taotlemine  
Vajalikud sammud Täisealisel isikul on õigus pöörduda teenuse saamiseks teenuse osutaja poole või sotsiaalosakonna ametnike poole. Lapsele korraldab turvatoateenuse lastekaitsespetsialist.
Vajaminevad dokumendid Teenuse saamiseks ei ole vaja esitada taotlust. Kaasa võtta isikut tõendav dokument.