Kadrina kultuuri- ja spordielust


Kultuurielu Kadrina vallas on pikkade traditsioonidega ja mitmekülgne, ulatudes 20. sajandi algusesse. Kadrina kihelkonna naised ja mehed pidasid loomulikuks ja aateliseks kodupaiga kultuurielu edendamist läbi isetegevuse: näitemängud, laulukoorid, rahvatants. Raamatukogunduse juured siinmail ulatuvad aastasse 1897. Oma raamatukogu eelkäijaks loeme 1912. aastal asutatud Kadrina Hariduse Seltsi raamatukogu.
Tänapäeval on Kadrina vald rikas mitmete kultuuriasutuste poolest. Kirjutatakse aktiivselt projekte ja viiakse neid ellu. Peamisteks kultuurielu edendajateks on Kadrina Kultuurikoda (rahvamaja, huvikeskus, noortekeskus), Läsna rahvamaja, Kadrina Kunstidekool, Kadrina Valla Raamatukogu koos oma filiaalidega Huljal, Kihleveres, Vohnjas, Kadrina kirjandusklubi, EELK Kadrina Katariina Kogudus, Neeruti Selts, Kadrina Päevakeskus ja Kadrina Maanaiste Selts. Samuti on vallas elujõulised kodanikuühendused ja aktiivsed külaseltsid. 

Vajadusega arendada ja koordineerida ülevallaliselt kultuuri- ja noorsootööd otsustas Kadrina vallavolikogu 30.01.2019 ühendada vallavalitsuse hallatavad asutused ühiseks Kadrina Kultuurikojaks. Kadrina Kultuurikoda hõlmab Kadrina rahvamaja, Kadrina huvikeskuse, Läsna rahvamaja ning Kadrina laululava tööd. Kadrina Kultuurikoja direktoriks on Ahto-Lembit Lehtmets.

Kadrina vallas on spordi harrastamiseks mitmekesised võimalused. Aktiivsed eestvedajad, kvalifitseeritud treenerid ja toetavad lapsevanemad hoiavad jätkuvalt elujõulisena pikaajalised sporditraditsioonid. Sportimisvõimalused on Kadrina spordikeskuses, Kadrina Keskkoolis, staadionil ning välisjõusaalis. Samuti rulaplatsil ja pallimängudeväljakul. Talvel on võimalus suusatad erinevatel radadel, olemas on uisuväljakud. Lisaks kergliiklustee Kadrinast Huljale ning aina arendatav huvikeskuses asuv kaljuronimise sein.