Liikluspiirangu kehtestamine

Kadrina vallavalitsuse poolt kehtestati uus liikluspiirang ning paigaldati märk 341 "Massipiirang 8 tonni" kehtivusega alates 5. märtsist 2024 kuni vajaduse äralangemiseni alljärgnevatel maanteedel:

1.1. Tee nr 2730043 Mõndavere tee;

1.2. Tee nr 2730080 Kõrveküla-Sarapiku tee;

1.3. Tee nr 2730083 Vohnja-Ohepalu tee;

1.4. Tee nr 2730086 Pakitu-Põima tee

1.5. Tee nr 2730088 Rannavärava-Ohepalu tee;

1.6. Tee nr 2730038 Viitna-Arbavere tee;

1.7. Tee nr 2730365 Hulja-Neeruti tee;

1.8. Tee nr 2730367 Võduvere-Jõetaguse tee;

1.9. Tee nr 2730368 Kadrina-Neeruti tee;

1.10. Tee nr 2730093 Udriku tee;

1.11. Tee nr 7160003 Kiku tee;

1.12. Tee nr 7160004 Polli tee;

1.13. Tee nr 2730039 Ama-Vatku tee;

1.14. Tee nr 2730040 Ama-Võipere tee;

1.15. Tee nr 2730064 Undla-Kihlevere tee;

1.16. Tee nr 1900046 Auküla-Kihlevere tee;

1.17. Tee nr 1900019 Liiguste-Võipere tee;

1.18. Tee nr 7160071 Suusabaasi tee.

Eelpool nimetatud maanteedel on lubatud üle 8 tonnise massipiiranguga sõiduki, auto- ja masinarongi liiklus ainult Kadrina Vallavalitsuse poolt välja antud loa alusel. Loa taotlemine toimub läbi iseteeninduskeskkonna.
Info: abivallavanem Aarne Laas, telefon 524 6009

 

Liikluspiirangud


Kohalikul maanteel nr 2730036 Loobu - Läsna tee kehtib liikluspiirang Massi piirang 10 tonni.
Liikluspiirangu kehtestamine Loobu Läsna teel

 

Teed ja tänavad

 

Valla territoorium on teede võrguga hästi kaetud ning see on piisava tihedusega.
Kadrina valda läbivad riigimaanteed, suuremad neist on Tallinn-Narva ja Pärnu-Rakvere-Sõmeru.
Kohaliku tähtsusega munitsipaalteede ja -tänavate võrk on Kadrina vallas välja arendatud. Kohalike teede registris on teid 120,84 km, millest mustkatte all on 16,57 km (13%). Tänavaid (Kadrina ja Hulja alevikud) on kokku 20,28 km, sellest 17,88 km on mustkattega (s.o 88,2%). Erateedena on arvele võetud 104,14 km, metsateede registris on 56,63 km. Vallal on 5 silda ja 136 truupi.

Kadrina valla kohalike teede ja avaliku huviga tervikteede nimekiri 
Kadrina aleviku ja Hulja aleviku tänavate nimed

Kadrina valla territooriumil asuvate metsatee osa sisaldavate tervikteede nimekiri

 

Veoautode liiklemine valla maanteedel ja tänavatel


Kadrina valla maanteedel ja tänavatel, kus kehtib piirang Veoauto sõidu keeld (313) tuleb taotleda sissesõiduluba.
Loa taotlemine toimub läbi iseteeninduskeskkonna.

Veoautode liiklemine Kadrina valla maanteedel ja tänavatel