6. märtsil tähistatakse üleeuroopalist logopeediapäeva ning sel puhul jagan teiega mõtteid logopeediast ja logopeedidest. Logopeedide puudusest räägitakse palju, vähem on teemaks see, millega...

Logopeed annab lapsevanemale südamerahu

6. märtsil tähistatakse üleeuroopalist logopeediapäeva ning sel puhul jagan teiega mõtteid logopeediast ja logopeedidest. Logopeedide puudusest räägitakse palju, vähem on teemaks see, millega...

Koroonaviiruse leviku piiramise ennetamisena toimus 03. märtsi Kadrina vallavolikogu istung Kadrina rahvamaja saalis. Seoses endise vallavolikogu aseesimehe Andres Taimla volikogust...

Volikogu arutas ja otsustas, 03.03.21

Koroonaviiruse leviku piiramise ennetamisena toimus 03. märtsi Kadrina vallavolikogu istung Kadrina rahvamaja saalis. Seoses endise vallavolikogu aseesimehe Andres Taimla volikogust...

Kadrina Vallavolikogu 26.08.2020. a otsusega nr 136 algatati Kadrina valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). Üldplaneering koostatakse kogu Kadrina valla...

Koostatav üldplaneering

Kadrina Vallavolikogu 26.08.2020. a otsusega nr 136 algatati Kadrina valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). Üldplaneering koostatakse kogu Kadrina valla...

Keskkonnaministeerium teatab, et Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala tegevuskava aastateks 2021-2024 eelnõu pandi 01.03.2021 avalikule väljapanekule. Avaliku väljapaneku ajal...

Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala tegevuskava

Keskkonnaministeerium teatab, et Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala tegevuskava aastateks 2021-2024 eelnõu pandi 01.03.2021 avalikule väljapanekule. Avaliku väljapaneku ajal...

Millal tasub pöörduda ohvriabisse? Ohvriabisse tasub pöörduda, kui Sa ise või keegi Sinu lähedastest on langenud hooletuse, halva kohtlemise, füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla...

Ohvriabi

Millal tasub pöörduda ohvriabisse? Ohvriabisse tasub pöörduda, kui Sa ise või keegi Sinu lähedastest on langenud hooletuse, halva kohtlemise, füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla...

Tänases väga nakkava lindude gripi leviku ajal, on äärmiselt oluline olla veel hoolsam ja tähelepanelikum võrreldes sellega, mida Eestimaa linnupidajad juba seni teinud on. Lindude gripp...

Põllumajandus- ja Toiduameti pöördumine

Tänases väga nakkava lindude gripi leviku ajal, on äärmiselt oluline olla veel hoolsam ja tähelepanelikum võrreldes sellega, mida Eestimaa linnupidajad juba seni teinud on. Lindude gripp...

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon kuulutas välja konkursi parimate sotsiaalvaldkonna töötajate tunnustamiseks. Konkursi tähtaega pikendati 15. märtsini. Iga-aastane tunnustamise konkurss on...

Tunnusta sotsiaalvaldkonda panustajaid

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon kuulutas välja konkursi parimate sotsiaalvaldkonna töötajate tunnustamiseks. Konkursi tähtaega pikendati 15. märtsini. Iga-aastane tunnustamise konkurss on...

Piirangud ja reeglid on juba ära tüüdanud, kuid Eesti Vee-ettevõtete Liit juhib siiski tähelepanu veel ühele reeglile: wc-poti kasutamise reegel – lase potist alla ainult seda, mis sinna kuulub!...

WC-pott pole prügikast

Piirangud ja reeglid on juba ära tüüdanud, kuid Eesti Vee-ettevõtete Liit juhib siiski tähelepanu veel ühele reeglile: wc-poti kasutamise reegel – lase potist alla ainult seda, mis sinna kuulub!...

Kolmapäeval, 17. veebruaril kohtusid taas hariduskogu liikmed, et teha kokkuvõtteid tehtud rühmatöödest ning arutleda tulemusmõõdikute üle. Samuti tehti eeltööd uue koolihoone ruumimudeli...

"Mõõdame, analüüsime ja vajadusel sünteesime"

Kolmapäeval, 17. veebruaril kohtusid taas hariduskogu liikmed, et teha kokkuvõtteid tehtud rühmatöödest ning arutleda tulemusmõõdikute üle. Samuti tehti eeltööd uue koolihoone ruumimudeli...

Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatava meetme tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" taotlusvoor on suletud seoses eelarve vabade vahendite lõppemisega. Seoses...

Taotlusvoor puuetega inimeste kodukohanduseks on suletud!

Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatava meetme tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" taotlusvoor on suletud seoses eelarve vabade vahendite lõppemisega. Seoses...

Keskkonnaamet avaldab teadaande  maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2  alusel. Keskkonnaamet teatab, et EMG Arendus OÜ (registrikood:  14212964 )...

Geoloogilise uuringu loa eelnõu avalikustamise teade

Keskkonnaamet avaldab teadaande  maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2  alusel. Keskkonnaamet teatab, et EMG Arendus OÜ (registrikood:  14212964 )...

Tallinnast Stroomi rannast leitud kühmnokk-luigel tuvastati väga nakkav (kõrge patogeensusega) lindude gripi tüvi H5N8. Kuna lindude gripp on väga nakkav ja levib kiiresti, on oluline taudi...

Lindude gripp jõudis Eestisse

Tallinnast Stroomi rannast leitud kühmnokk-luigel tuvastati väga nakkav (kõrge patogeensusega) lindude gripi tüvi H5N8. Kuna lindude gripp on väga nakkav ja levib kiiresti, on oluline taudi...

„Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja Inimese Poeg antakse ülempreestrite ja kirjatundjate kätte ning need mõistavad ta surma ja annavad paganate kätte..." Mt 10,33 Seda ütles Jeesus, kui...

Jumala armastuse ohvritee

„Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja Inimese Poeg antakse ülempreestrite ja kirjatundjate kätte ning need mõistavad ta surma ja annavad paganate kätte..." Mt 10,33 Seda ütles Jeesus, kui...

Kolmapäeval, 10. veebruaril kohtusid Kadrina hariduskogu liikmed veebisilla vahendusel Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) haridusvõrgu osakonna juhataja Indrek Riisaare , keskhariduse...

Hariduskogu jagas mõtteid Haridus- ja Teadusministeeriumiga

Kolmapäeval, 10. veebruaril kohtusid Kadrina hariduskogu liikmed veebisilla vahendusel Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) haridusvõrgu osakonna juhataja Indrek Riisaare , keskhariduse...

 Koostöös vedajaga ja lähtudes lapsevanemate ettepanekutest muutusid alates 8. veebruarist kaks õhtust õpilasliini. Liin nr 3 Kadrina-Vohnja-Kadrina teerist-Põima-Kadrina ja liini nr...

Muudatus õpilasliinis nr 3

 Koostöös vedajaga ja lähtudes lapsevanemate ettepanekutest muutusid alates 8. veebruarist kaks õhtust õpilasliini. Liin nr 3 Kadrina-Vohnja-Kadrina teerist-Põima-Kadrina ja liini nr...

Siseministeerium kutsub üles tunnustama siseturvalisuse vabatahtlike rühmi ja neid toetavaid ettevõtteid, asutusi, ühinguid ja eraisikuid. Kandidaate saavad esitada kõik Eesti inimesed ja...

Siseministeerium kutsub üles tunnustama siseturvalisuse vabatahtlikke ja nende toetajaid

Siseministeerium kutsub üles tunnustama siseturvalisuse vabatahtlike rühmi ja neid toetavaid ettevõtteid, asutusi, ühinguid ja eraisikuid. Kandidaate saavad esitada kõik Eesti inimesed ja...

Märtsi keskel avaneb PRIA maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse taotlusvoor.  Meetme eesmärk on eelduste loomine uute töökohtade tekkeks maal väljaspool...

PRIA maaelu mitmekesistamise investeeringutoetuse infopäev

Märtsi keskel avaneb PRIA maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse taotlusvoor.  Meetme eesmärk on eelduste loomine uute töökohtade tekkeks maal väljaspool...

Toetuse eesmärk on aidata taluelamute katuste korrastamise kaudu kaasa Eesti traditsioonilise maa-arhitektuuri ja maastiku omapära säilitamisele. Toetust saab taotleda talukompleksi kuulunud...

Avaneb 2021. aasta taluarhitektuuri toetamise taotlusvoor

Toetuse eesmärk on aidata taluelamute katuste korrastamise kaudu kaasa Eesti traditsioonilise maa-arhitektuuri ja maastiku omapära säilitamisele. Toetust saab taotleda talukompleksi kuulunud...

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) tuletab hooneomanikele meelde, et katustelt langevad lumi ja jää on ohtlikud nii katuste all liiklejaile kui varale, näiteks autodele. Oht...

Hoonete katuseid tuleb regulaarselt jääst ja lumest puhastada

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) tuletab hooneomanikele meelde, et katustelt langevad lumi ja jää on ohtlikud nii katuste all liiklejaile kui varale, näiteks autodele. Oht...

Uuring, mida toetab Eurocarers - Euroopa omastehooldajate ühendus , on suunatud kõigile omastehooldajatele, kes abistavad eakaid, hapra tervisega või puudega inimesi kogu Euroopas ja on valmis...

Uuring COVID-19 pandeemia mõjust omastehooldajatele

Uuring, mida toetab Eurocarers - Euroopa omastehooldajate ühendus , on suunatud kõigile omastehooldajatele, kes abistavad eakaid, hapra tervisega või puudega inimesi kogu Euroopas ja on valmis...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 18