« Tagasi

Palume täpsustada elukohaandmeid enne 1. jaanuari

 Olulise osa Kadrina valla tuludest moodustab üksikisiku tulumaks, mis laekub sellele omavalitsusele, kuhu maksumaksja on 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistris kantud!

Tulumaksu laekumise arvelt saab vald pakkuda teenuseid oma kodanikele ja teha investeeringuid elukeskkonna arendamiseks. Seetõttu on oluline, et inimesed, kes vallas tegelikult elavad, oleksid ka rahvastikuregistris oma valda registreeritud.

Seadus kohustab inimesel oma elukoha andmeid uuendada 14 päeva jooksul alates uude elukohta elama asumisest.

Juhime tähelepanu, et alates eelmisest aastast ei ole Kadrina valla kodanikud need, kellel puudub konkreetne elukoha aadress, sest kõik kodanikud, kelle elukoht oli varasemalt märgitud ainult Kadrina vald, on valla registrit kustutatud.

Õiged elukohaandmed rahvastikuregistris võimaldavad kasutada mitmesuguseid omavalitsuse või riigi teenuseid, näiteks lasteaiakoht, elukohast sõltuvad toetused, juhiloa pikendamine jms ning osaleda valimistel. Õiged andmed rahvastikuregistris annavad vallavalitsusele ülevaate, kus inimesed elavad, aidates paremini planeerida teenuseid ja võimaldades vajadusel inimesega paremini ühendust saada.

Palume elukohaandmed kontrollida ja õiged elukohaandmed esitada aegsasti, et vältida jaanuaris ootamatut olukorda, kus inimene jääb ilma elukohaga seotud avalikest teenustest.

Oma elukoha andmeid saab kontrollida riigiportaalis www.eesti.ee, www.rahvastikuregister.ee või vallavalitsuse kantseleis kohapeal.

Rahvastikuregistris elukohaandmete muutmiseks või täpsustamiseks peab esitama elukohateate. Alates 09. detsembrist 2019 saab e-elukohateadet esitada uues e-rahvastikuregistri portaalis www.rahvastikuregister.ee. Elukohateate võib saata ka digitaalse allkirjaga e-posti teel kadrina@kadrina.ee või täita vallavalitsuse kantseleis kohapeal. Kantselei on avatud esmaspäeval 9-12, 13-16 ning teisipäeval ja neljapäeval 9-12, 13-15.