« Tagasi

Juunikuu jumalateenistused

 

Pühapäeval, 7. juunil kell 11

Kolmainupüha

Varjatud Jumal - Püha, püha, püha on vägede Issand! Kõik maailm on täis Tema au! Js 6:3

Ps 95:1-2,6-7 Ii 37:21-24 Kg 8:16-17 Ef 4:1-6 Jh 15:1-10

Igavene Kolmainu Jumal, Sina oled meid loonud, lunastanud ja pühitsenud. Valgusta meid, nii et me Sinu olemuse saladuse ära tunneme ja usus kindlamaks saame, kuni me Sind kirkuses palgest palgesse näeme, kes Sa, Isa ja Poeg ja Püha Vaim, üks tõeline Jumal, elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.

Jeesus ütleb: "Nõnda nagu Isa on armastanud mind, olen minagi armastanud teid. Jääge minu armastusse!" Jh 15:9

 

Pühapäeval, 14. juunil kell 11

2. pühapäev pärast nelipüha

Kaduvad ja kadumatud aarded - Kristus ütleb: Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind, ja kes teid kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale minu. Lk 10:16

Ps 49:6-10,16-21 Am 8:4-8 2Kr 8:1-9  Lk 12:13-21 Mt 13:44-46

Kõigeväeline Jumal, nende tugevus, kes Sinu peale loodavad. Sa oled meil lubanud soetada endale omandit ja koguda vara. Kingi oma Vaimu läbi tarkust, et see vara ei saaks meile nuhtluseks, vaid õnnistuse vahendiks. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütleb: "Vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on!? Lk 12:15

 

Pühapäeval, 21. juunil kell 11

3. pühapäev pärast nelipüha

Kutse Jumala riiki - Kristus ütleb: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! Mt 11:28

Ps 18:17-20,26-29 Sk 1:3-6 1Kr 1:26-31 Lk 19:1-10

Kõigeväeline armuline Jumal, see on Sinu and ja tegu, kui usklik rahvas Sind väärikalt ja siiralt teenib. Päästa meid kõigest, millesse võime takerduda teel Sinu poole, et saaksime takistamatult vastu rutata rõõmule, mida oled meile tõotanud. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütleb: "Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. Lk 19:10

 

Kolmapäeval, 24. juunil kell 11

Ristija Johannese sündimise püha ehk jaanipäev

Teevalmistaja - Ristija Johannese tunnistus: Tema peab kasvama, aga mina pean kahanema! Jh 3:30

Ps 92:2–3,5–6 Js 51:3–6 Ap 14:15–17  Lk 1:57–66

Jumal, kõige valguse allikas, Sina valisid oma sulase Johannese tunnistama Kristusest, kes kõiki inimesi valgustab. Õpeta meid end ohverdama nagu Johannes, et meie sees saaks suureks ja vägevaks Kristus, Sinu Poeg, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Jumal ei ole jätnud andmata endast tunnistust, tehes head: andnud taevast teile vihma ja viljakaid aegu, kosutanud teid toiduga ja teie südant rõõmuga." Ap 14:17

 

Pühapäeval, 28. juunil kell 11

4. pühapäev pärast nelipüha

Kadunud ja jälle leitud - Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. Lk 19:10

Ps 32:1-2,5-8 Ho 12:6-7 Js 61:10-11 Rm 4:1-8  Lk 15:11-32

Jumal, armas taevane Isa, Sina saatsid oma Poja siia maailma otsima ja päästma kadunut. Hoia meid elavas usus ja kui me olemegi Sinust eemale eksinud, juhata meid oma püha sõnaga pöörduma ja meelt parandama. Ärata meid õigel viisil hoolitsema üksteise eest, et eksinud võiksid leida tee tagasi Sinu juurde. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Kui poeg alles kaugel oli, nägi isa teda ja tal hakkas hale ning ta jooksis ja langes poja kaela ja andis talle suud. Lk 15:20