« Tagasi

Arengukava muutmise avalik väljapanek

 Kadrina valla arengukava aastani 2035 muutmise avalik väljapanek on 28. august - 11. september 2020. 

Arengukava muutmine toimub samadel alustel selle koostamise ja vastuvõtmisega. Kadrina valla arengukava aastateks kuni 2035 on dokument, mille eesmärgiks on tasakaalustatud arengu kavandamine ning valla konkurentsivõime tagamine pikemaajalisel perioodil.

Arengukavas tehtud muudatused on märgistatud järgmiselt: punasega märgistatud tekst on aegunud ning kustutatakse; rohelisega märgistatud tekst on uus ja ajakohastatud.