Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon kuulutas välja konkursi parimate sotsiaalvaldkonna töötajate tunnustamiseks. Konkursi tähtaega pikendati 15. märtsini. Iga-aastane tunnustamise konkurss on...

Tunnusta sotsiaalvaldkonda panustajaid

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon kuulutas välja konkursi parimate sotsiaalvaldkonna töötajate tunnustamiseks. Konkursi tähtaega pikendati 15. märtsini. Iga-aastane tunnustamise konkurss on...

Piirangud ja reeglid on juba ära tüüdanud, kuid Eesti Vee-ettevõtete Liit juhib siiski tähelepanu veel ühele reeglile: wc-poti kasutamise reegel – lase potist alla ainult seda, mis sinna kuulub!...

WC-pott pole prügikast

Piirangud ja reeglid on juba ära tüüdanud, kuid Eesti Vee-ettevõtete Liit juhib siiski tähelepanu veel ühele reeglile: wc-poti kasutamise reegel – lase potist alla ainult seda, mis sinna kuulub!...

Kolmapäeval, 17. veebruaril kohtusid taas hariduskogu liikmed, et teha kokkuvõtteid tehtud rühmatöödest ning arutleda tulemusmõõdikute üle. Samuti tehti eeltööd uue koolihoone ruumimudeli...

"Mõõdame, analüüsime ja vajadusel sünteesime"

Kolmapäeval, 17. veebruaril kohtusid taas hariduskogu liikmed, et teha kokkuvõtteid tehtud rühmatöödest ning arutleda tulemusmõõdikute üle. Samuti tehti eeltööd uue koolihoone ruumimudeli...

Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatava meetme tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" taotlusvoor on suletud seoses eelarve vabade vahendite lõppemisega. Seoses...

Taotlusvoor puuetega inimeste kodukohanduseks on suletud!

Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatava meetme tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" taotlusvoor on suletud seoses eelarve vabade vahendite lõppemisega. Seoses...

Keskkonnaamet avaldab teadaande  maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2  alusel. Keskkonnaamet teatab, et EMG Arendus OÜ (registrikood:  14212964 )...

Geoloogilise uuringu loa eelnõu avalikustamise teade

Keskkonnaamet avaldab teadaande  maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2  alusel. Keskkonnaamet teatab, et EMG Arendus OÜ (registrikood:  14212964 )...

Tallinnast Stroomi rannast leitud kühmnokk-luigel tuvastati väga nakkav (kõrge patogeensusega) lindude gripi tüvi H5N8. Kuna lindude gripp on väga nakkav ja levib kiiresti, on oluline taudi...

Lindude gripp jõudis Eestisse

Tallinnast Stroomi rannast leitud kühmnokk-luigel tuvastati väga nakkav (kõrge patogeensusega) lindude gripi tüvi H5N8. Kuna lindude gripp on väga nakkav ja levib kiiresti, on oluline taudi...

„Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja Inimese Poeg antakse ülempreestrite ja kirjatundjate kätte ning need mõistavad ta surma ja annavad paganate kätte..." Mt 10,33 Seda ütles Jeesus, kui...

Jumala armastuse ohvritee

„Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja Inimese Poeg antakse ülempreestrite ja kirjatundjate kätte ning need mõistavad ta surma ja annavad paganate kätte..." Mt 10,33 Seda ütles Jeesus, kui...

Kolmapäeval, 10. veebruaril kohtusid Kadrina hariduskogu liikmed veebisilla vahendusel Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) haridusvõrgu osakonna juhataja Indrek Riisaare , keskhariduse...

Hariduskogu jagas mõtteid Haridus- ja Teadusministeeriumiga

Kolmapäeval, 10. veebruaril kohtusid Kadrina hariduskogu liikmed veebisilla vahendusel Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) haridusvõrgu osakonna juhataja Indrek Riisaare , keskhariduse...

 Koostöös vedajaga ja lähtudes lapsevanemate ettepanekutest muutusid alates 8. veebruarist kaks õhtust õpilasliini. Liin nr 3 Kadrina-Vohnja-Kadrina teerist-Põima-Kadrina ja liini nr...

Muudatus õpilasliinis nr 3

 Koostöös vedajaga ja lähtudes lapsevanemate ettepanekutest muutusid alates 8. veebruarist kaks õhtust õpilasliini. Liin nr 3 Kadrina-Vohnja-Kadrina teerist-Põima-Kadrina ja liini nr...

Siseministeerium kutsub üles tunnustama siseturvalisuse vabatahtlike rühmi ja neid toetavaid ettevõtteid, asutusi, ühinguid ja eraisikuid. Kandidaate saavad esitada kõik Eesti inimesed ja...

Siseministeerium kutsub üles tunnustama siseturvalisuse vabatahtlikke ja nende toetajaid

Siseministeerium kutsub üles tunnustama siseturvalisuse vabatahtlike rühmi ja neid toetavaid ettevõtteid, asutusi, ühinguid ja eraisikuid. Kandidaate saavad esitada kõik Eesti inimesed ja...

Märtsi keskel avaneb PRIA maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse taotlusvoor.  Meetme eesmärk on eelduste loomine uute töökohtade tekkeks maal väljaspool...

PRIA maaelu mitmekesistamise investeeringutoetuse infopäev

Märtsi keskel avaneb PRIA maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse taotlusvoor.  Meetme eesmärk on eelduste loomine uute töökohtade tekkeks maal väljaspool...

Toetuse eesmärk on aidata taluelamute katuste korrastamise kaudu kaasa Eesti traditsioonilise maa-arhitektuuri ja maastiku omapära säilitamisele. Toetust saab taotleda talukompleksi kuulunud...

Avaneb 2021. aasta taluarhitektuuri toetamise taotlusvoor

Toetuse eesmärk on aidata taluelamute katuste korrastamise kaudu kaasa Eesti traditsioonilise maa-arhitektuuri ja maastiku omapära säilitamisele. Toetust saab taotleda talukompleksi kuulunud...

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) tuletab hooneomanikele meelde, et katustelt langevad lumi ja jää on ohtlikud nii katuste all liiklejaile kui varale, näiteks autodele. Oht...

Hoonete katuseid tuleb regulaarselt jääst ja lumest puhastada

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) tuletab hooneomanikele meelde, et katustelt langevad lumi ja jää on ohtlikud nii katuste all liiklejaile kui varale, näiteks autodele. Oht...

Uuring, mida toetab Eurocarers - Euroopa omastehooldajate ühendus , on suunatud kõigile omastehooldajatele, kes abistavad eakaid, hapra tervisega või puudega inimesi kogu Euroopas ja on valmis...

Uuring COVID-19 pandeemia mõjust omastehooldajatele

Uuring, mida toetab Eurocarers - Euroopa omastehooldajate ühendus , on suunatud kõigile omastehooldajatele, kes abistavad eakaid, hapra tervisega või puudega inimesi kogu Euroopas ja on valmis...

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab jätkuvalt eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamist reoveekogumisaladel kuni eelarve täitumiseni. Projekti abikõlblikkuse periood lõpeb 31....

Vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise toetus

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab jätkuvalt eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamist reoveekogumisaladel kuni eelarve täitumiseni. Projekti abikõlblikkuse periood lõpeb 31....

28. jaanuaril 2021. aastal toimus Kadrina Vallavalitsuse ja Kaitseministeeriumi koostöös veebikoosolek, teemaks Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu detailne lahendus ja selle...

Veebikoosolekul arutleti Kaitseväe keskpolügooni teemadel

28. jaanuaril 2021. aastal toimus Kadrina Vallavalitsuse ja Kaitseministeeriumi koostöös veebikoosolek, teemaks Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu detailne lahendus ja selle...

Keskkonnaamet avaldab teadaande  keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 58 lõike 3  alusel. Keskkonnaamet teatab, et Kadrina Vallavalitsus (registrikood:  75007824 )...

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise teade

Keskkonnaamet avaldab teadaande  keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 58 lõike 3  alusel. Keskkonnaamet teatab, et Kadrina Vallavalitsus (registrikood:  75007824 )...

Riigi Tugiteenuste Keskus ja Rahandusministeerium koostöös kohalike omavalitsustega avasid 1. veebruaril hajaasustuse programmi taotlusvooru, millest maapiirkondades elavad pered saavad abi...

Maapered saavad tänasest taotleda toetust oma elutingimuste parandamiseks

Riigi Tugiteenuste Keskus ja Rahandusministeerium koostöös kohalike omavalitsustega avasid 1. veebruaril hajaasustuse programmi taotlusvooru, millest maapiirkondades elavad pered saavad abi...

Koroonaviiruse leviku piiramise ennetamisena toimus 27. jaanuari Kadrina vallavolikogu istung Kadrina rahvamaja saalis. Kõik volikogu liikmed said kingituseks Kadrina valla näomaskid, millel...

Volikogu arutas ja otsustas, 27.01.21

Koroonaviiruse leviku piiramise ennetamisena toimus 27. jaanuari Kadrina vallavolikogu istung Kadrina rahvamaja saalis. Kõik volikogu liikmed said kingituseks Kadrina valla näomaskid, millel...

Koostöös Eesti Puuetega Inimeste Koja, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ja Hiiumaa vallaga viiakse ellu projekt, milles raames pakutakse  tasuta telefonipõhist nõustamis- ja...

Abitaja eakatele ja erivajadustega inimestele

Koostöös Eesti Puuetega Inimeste Koja, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ja Hiiumaa vallaga viiakse ellu projekt, milles raames pakutakse  tasuta telefonipõhist nõustamis- ja...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 18