01. aprillist on muudatused Lääne-Viru maakonna bussiliinide sõiduplaanides. Kadrina valda puudutavad liinid 48, 61, 62 ja 18V.   Liin 48 - Rakvere-Veltsi-Viitna-Palmse ...

Muudatused bussiliinide sõiduplaanides

01. aprillist on muudatused Lääne-Viru maakonna bussiliinide sõiduplaanides. Kadrina valda puudutavad liinid 48, 61, 62 ja 18V.   Liin 48 - Rakvere-Veltsi-Viitna-Palmse ...

  Kadrina vallavalitsuse poolt kehtestati uus liikluspiirang ning paigaldati märk 341 "Massipiirang 8 tonni" kehtivusega alates 25. märtsist 2019 kuni vajaduse äralangemiseni...

Liikluspiirangu kehtestamine

  Kadrina vallavalitsuse poolt kehtestati uus liikluspiirang ning paigaldati märk 341 "Massipiirang 8 tonni" kehtivusega alates 25. märtsist 2019 kuni vajaduse äralangemiseni...

Ohepalu looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmise väljatöötamise kavatsus   Keskkonnaamet on ette valmistanud Ohepalu looduskaitseala kaitsekorra muutmise väljatöötamise kavatsuse....

Teavitus Ohepalu looduskaitseala kaitsekorra muutmise väljatöötamise kavatsusest

Ohepalu looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmise väljatöötamise kavatsus   Keskkonnaamet on ette valmistanud Ohepalu looduskaitseala kaitsekorra muutmise väljatöötamise kavatsuse....

  Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja hanke alla lihthanke piirmäära "Kadrina valla avalike platside kujundamine ja hooldus". Pakkumiste esitamise tähtaeg on 29. märts kell 10.00 ...

Kadrina valla avalike platside kujundamine ja hooldus

  Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja hanke alla lihthanke piirmäära "Kadrina valla avalike platside kujundamine ja hooldus". Pakkumiste esitamise tähtaeg on 29. märts kell 10.00 ...

Sellest aastast alustas tööd üleriigiline ja tasuta ohvriabi kriisitelefon 116 006 ja nõustamisteenus veebilehel www.palunabi.ee , kust saab ööpäevaringselt nõu ja abi eesti, vene ja inglise...

Ohvriabitöötaja juurest ei saadeta kedagi minema

Sellest aastast alustas tööd üleriigiline ja tasuta ohvriabi kriisitelefon 116 006 ja nõustamisteenus veebilehel www.palunabi.ee , kust saab ööpäevaringselt nõu ja abi eesti, vene ja inglise...

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit kutsub üles esitama kandidaate üleriigilise tunnustussüsteemi "Eestimaa õpib ja tänab" konkursile, mille eesmärk  on tunnustada ja tutvustada üldsusele...

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit kutsub tunnustama parimaid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit kutsub üles esitama kandidaate üleriigilise tunnustussüsteemi "Eestimaa õpib ja tänab" konkursile, mille eesmärk  on tunnustada ja tutvustada üldsusele...

  Selle programmi kaudu eraldatud toetuse abil on eraisikutel võimalik saada rahastust järgmiste valdkondade projektidele: joogiveesüsteemid, kanalisatsioonisüsteemid, juurdepääsuteed...

Hajaasustuse programm 2019

  Selle programmi kaudu eraldatud toetuse abil on eraisikutel võimalik saada rahastust järgmiste valdkondade projektidele: joogiveesüsteemid, kanalisatsioonisüsteemid, juurdepääsuteed...

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja...

Avatud on kohaliku omaalgatuse programmi ning kogukondliku turvalisuse maakondlik toetusvoor

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja...

  Rahandusministeerium teatab, et Riigihalduse minister kehtestas 27.02.2019 käskkirjaga nr 1.1-4/30 Lääne-Viru maakonnaplaneeringu 2030+. Maakonnaplaneering haarab haldusreformi eelset...

Lääne-Viru maakonnaplaneeringu 2030+ kehtestamine

  Rahandusministeerium teatab, et Riigihalduse minister kehtestas 27.02.2019 käskkirjaga nr 1.1-4/30 Lääne-Viru maakonnaplaneeringu 2030+. Maakonnaplaneering haarab haldusreformi eelset...

  Memento Rakvere Ühing MTÜ 30 aastapäeva pidulik tähistamine toimub  18.märtsil algusega kell 12.00 Pajusti klubis. Oodatud on kõik ühingu algaastatel ühingu tegevusega...

Memento Rakvere Ühing MTÜ 30. aastapäeva tähistamine

  Memento Rakvere Ühing MTÜ 30 aastapäeva pidulik tähistamine toimub  18.märtsil algusega kell 12.00 Pajusti klubis. Oodatud on kõik ühingu algaastatel ühingu tegevusega...

  Kadrina Kommunaal kuulutab välja lihthanke alla lihthanke piirmäära "Kadrina Kommunaal OÜ kaubiku soetamine". Pakkumused esitada hiljemalt 25. märtsiks kell 10.00 , aadressile ...

Kadrina Kommunaal OÜ kaubiku soetamine

  Kadrina Kommunaal kuulutab välja lihthanke alla lihthanke piirmäära "Kadrina Kommunaal OÜ kaubiku soetamine". Pakkumused esitada hiljemalt 25. märtsiks kell 10.00 , aadressile ...

 
  Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja Tammepargi kinnistu (27202:001:0138) korterelamute ala detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku arutelu.   Arutelu toimub 18. märtsil...

Tammepargi kinnistu korterelamute detailplaneeringu avalik arutelu

  Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja Tammepargi kinnistu (27202:001:0138) korterelamute ala detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku arutelu.   Arutelu toimub 18. märtsil...

Kuni 25. veebruarini saab Erametsakeskusest küsida toetust erinevate metsatööde tegemiseks. Kokku on toetuseelarves üle 1,5 miljoni euro. Toetatakse noore metsa hooldamist (valgustus- ja...

Esmaspäevani saab erinevateks metsatöödeks toetust küsida

Kuni 25. veebruarini saab Erametsakeskusest küsida toetust erinevate metsatööde tegemiseks. Kokku on toetuseelarves üle 1,5 miljoni euro. Toetatakse noore metsa hooldamist (valgustus- ja...

Riigihalduse ministri 19. veebruari 2019 käskkirjaga nr 1.1-4/22 on kinnitatud hajaasustuse programmi  taotlusvooru avamise tähtpäevaks 11. märts 2019 ning taotluste esitamise...

Eelteade

Riigihalduse ministri 19. veebruari 2019 käskkirjaga nr 1.1-4/22 on kinnitatud hajaasustuse programmi  taotlusvooru avamise tähtpäevaks 11. märts 2019 ning taotluste esitamise...

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas siseriikliku keskkonnaprogrammi taotlusvooru, mille tähtajaks on 15. märts. Toetust saab taotleda kaheksas valdkonnas. KIKi nõukogu esimehe ja...

KIK avas keskkonnaprogrammi taotlusvooru

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas siseriikliku keskkonnaprogrammi taotlusvooru, mille tähtajaks on 15. märts. Toetust saab taotleda kaheksas valdkonnas. KIKi nõukogu esimehe ja...

   05. veebruaril toimunud valimisdebatt järelvaadatav siit! Lääne-Virumaa suurim ja tuumakaim valimisdebatt on selleks korraks läbi! Korraldajad tänavad osalenuid: ...

Tuumakas valimisdebatt Kadrinas

   05. veebruaril toimunud valimisdebatt järelvaadatav siit! Lääne-Virumaa suurim ja tuumakaim valimisdebatt on selleks korraks läbi! Korraldajad tänavad osalenuid: ...

Seoses raskete teeoludega on tekkinud probleemid jäätmete graafikujärgse äraveoga. Jäätmeveofirma Ragn-Sells AS palub jäätmevaldajatel juhinduda alljärgnevatest soovitustest. Parim...

Probleemid jäätmete graafikujärgse äraveoga

Seoses raskete teeoludega on tekkinud probleemid jäätmete graafikujärgse äraveoga. Jäätmeveofirma Ragn-Sells AS palub jäätmevaldajatel juhinduda alljärgnevatest soovitustest. Parim...

Metsahoolduseks makstakse toetust kuni 159 eurot hektari kohta. Taotluse saab esitada 5.-25. veebruarini. Hooldusraiet peetakse kõige olulisemaks metsakasvatuslikuks tööks, noores metsas...

Tänasest saab hooldusraieteks toetust küsida!

Metsahoolduseks makstakse toetust kuni 159 eurot hektari kohta. Taotluse saab esitada 5.-25. veebruarini. Hooldusraiet peetakse kõige olulisemaks metsakasvatuslikuks tööks, noores metsas...

  Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab tänavavalgustuse uuendamise II taotlusvoorust 32 kohaliku omavalitsuse projekti kokku 20 873 223 euroga, millele omafinantseeringuna...

Õnnestunud tänavavalgustuse projekt

  Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab tänavavalgustuse uuendamise II taotlusvoorust 32 kohaliku omavalitsuse projekti kokku 20 873 223 euroga, millele omafinantseeringuna...