« Tagasi

Üldplaneeringu koostamisel on alustatud teise etapiga


Kadrina valla üldplaneeringu koostamisel alustati teise etapiga – üldplaneeringu eelnõu väljatöötamisega.
Kolmapäeval, 12. jaanuaril Kadrina rahvamajas vallavalitsuse, volikogu ja kogukondade esindajatega ühine arutelu, kus tutvustati üldplaneeringu koostaja Hendrikson ja Ko OÜ konsultantide poolt üldplaneeringu protsessi olemust, samuti selle vajalikkust valla ruumilise arengu suunamisel. Konsultandid tutvustasid ka üldplaneeringu tingimuste ja maakasutuse kujunemise põhialuseid mh elukeskkonna väärtustega arvestamise vajadust. Valla poolsest huvist lähtuvalt arutati tuuleparkide käsitlemise võimalusi nii üldplaneeringuga kui ka kohaliku omavalitsuse eriplaneeringuga. Räägiti tiheasustusalade määramisega kaasnevat, halduslikke kohustusi ja elanike võimalikke ootusi. Kuulati üksteise mõtteid seoses tiheasustusalade piiride määramisega ning arutati valla väärtuste üle ja kaardistati piirkondi, mis vajaksid lisaks tiheasustusaladele valla uues üldplaneeringus täpsemaid tingimusi.

Kuni veebruari lõpuni oodatakse elanikke kaasa rääkima üldplaneeringu ideekorjes.