Varade publitseerija

« Tagasi

Kortermajale pakendijäätmete tasuta vedu

Pakendijäätmeid liigiti koguma motiveerimiseks peab nende ära andmine olema elanikele võimalikult mugav. Selleks on võimalus võtta kortermajadel kasutusele isiklik pakendijäätmete kogumisvahend ja Tootjavastutusorganisatsioon kannab selle tühjendamise ja sisu taaskasutuse kulud.

Avalduse selleks saad teha siin: https://tvo.ee/teenused/kortermaja
 

Teenuse kirjeldus

Teenuse kasutamiseks tuleb kortermajal tellida endale sobiva mahuga kogumisvahend. Konteineri suuruse valikul võiks arvestada, et korrektsel sorteerimisel kolib vähemalt pool senise segaolmejäätme konteineri sisust pakendikonteinerisse kuna pakendite osakaal koduses jäätmetekkes on mahult üle 60%. 
 

Mida tuleb koguda?
Pakendikonteinerisse sobivad kõik kodumajapidamises tekkinud pakendijäätmed ja need tuleb sinna panna lahtiselt. Pakendijäätmed peavad olema täiesti tühjad, vajadusel loputatud. 

Vaata ka TVO sorterimisjuhenditest.
 

Kes kannab kulud?
TVO kannab kogumisvahendi tühjendamise ja pakendijäätmete käitlemise kulud.

Konteineri paigaldamise ühekordse kulu, kogumisvahendi rendi (või ostu) kulu ja vajadusel lukkude/tõkete (värav, prügimaja, tabalukk) avamise kulud kannab kortermaja ise vastavalt Ragn-Sells AS hinnakirjale. Viimased tuleks täpsustada suheldes otse Ragn-Sells AS-ga.

Juhul, kui pakendikonteiner sisaldab olulisel määral prügi või määrdunud pakendeid, siis kogumisauto konteinerit ei tühjenda ning korteriühistul tuleb tasuda tühisõit vastavalt teenusepakkuja hinnakirjale. Lisaks tuleb korteriühistul endal hoolitseda mittevastavate jäätmetega pakendikonteineri tühjendamise või sisu ümbersorteerimise eest.

Foto: Pakendiringlus.ee / Pilt on illustratiivne.