Varade publitseerija

« Tagasi

Esimesse klassi astuja toetus

Esimesse klassi astuja toetust on õigus saada igal valla elanike registrisse kantud lapsel, kes on vastu võetud ja õppima asunud esimesse klassi.

Taotluse esitamise aeg 20. juuni kuni 20. september.

Esimesse klassi astuja toetus koosneb koolitarvete komplektist ja 70 eurosest rahalisest toetusest. Kadrina Keskkooli ja Vohnja Lasteaed-Algkooli astujad saavad tarvikud kätte esimesel koolipäeval. Teiste koolide õpilased saavad tarvikud kätte vallamajast. Selleks võtta eelnevalt ühendust Kaili Kanguriga: kaili.kangur@kadrina.ee või telefoninumbril 322 5624.

Rahalise toetuse andmise või andmisest keeldumise otsustab vallavalitsuse sotsiaalosakonna ametnik  10 tööpäeva jooksul, arvestades toetuse taotluse esitamisest. Rahaline toetus kantakse 30 kalendripäeva jooksul pärast toetuse määramist taotluses näidatud pangakontole või erandkorras makstakse välja sularahas. 

Toetuse taotlemise vajalikud sammud

  • Lapsevanem, eestkostja või hooldaja esitab vormikohase taotluse.
  • E-vormi täitmiseks tuleb siseneda Kadrina  valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
  • Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 
  • TAOTLUSE VORMI LEIAD SIIT!