Varade publitseerija

« Tagasi

31.08.2022 toimunud volikogu istungil otsustati

Volikogu istungil otsustati:
 
  • Võtta vastu määrus, mille alusel lõpetatakse Kadrina valla raamatukogu Viitna filiaali tegevus.
  • Lõpetada Toomapoja Osaühingu tegevus.
  • Algatada 2035+ arengukava koostamise. Arengukava koostamise algatamise eesmärk on luua uus arengukava, mis on uuenduslik, teostatav ja lihtsasti loetav ning milles on sõnastatud eesmärgid, ülesanded ja vajadused.