Varade publitseerija

« Tagasi

28. septembri volikogu istungi päevakord

Kadrina Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 28. septembril 2022 algusega kell 16:00 vallamaja saalis. Eelnõud on kättesaadavad valla kodulehel https://www.kadrina.ee/eelnoud

Istung on otseülekandena jälgitav: https://www.kadrina.ee/uldteave-veebikaamera

Päevakorra eelnõu:

1. Kinnisasjade Veere tn 6a ja Kalda tn 40a võõrandamine – ettekanne abivallavanem Aarne Laas

2. Kinnisasja osa kasutusse andmine – ettekanne abivallavanem Aarne Laas

3. Vohnja külas asuva Vohnja arendusala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine – ettekanne ehitusspetsialist Aivar Aruja

4. Hulja aleviku Hindori kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine – ettekanne ehitusspetsialist Aivar Aruja

5. Loa andmine riigihanke „Kadrina Vallavalitsuse IT teenuse hange" korraldamiseks – ettekanne ehitusspetsialist Aivar Aruja

6. Volikogu hariduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine – ettekanne vallavolikogu esimees Madis Viise

7. Kadrina valla 2022. aasta lisaeelarve vastuvõtmine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak

8. Määruse eelnõu „Kadrina valla eelarvestrateegia aastateks 2023-2026" esimene lugemine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak

9. Hoonestusõiguse maaomanikule langemine ja hoonestusõiguse lõpetamine – ettekanne volikogu esimees Madis Viise.

Teave