Varade publitseerija

« Tagasi

28. septembril toimunud volikogu istungil otsustati

Volikogu istungil otsustati:

  • Võõrandada Kadrina alevikus asuv Kadrina vallale kuuluv kinnisasi Veere tn 6a ja Kalda tn 40a.
  • Anda tasuta ja tähtajatult kasutada Kadrina vallale kuuluvast Õie tänava kinnistust ca 100m2 suurune osa kasutusse - sissesõidutee rajamiseks.
  • Tunnistada osaliselt kehtetuks Vohnja külas asuv Vohnja arendusala detailplaneering.
  • Võtta vastu Hulja alevikus paikneva Hindori kinnistu detailplaneering.
  • Anda luba riigihanke "Kadrina Vallavalitsuse IT teenuse" korraldamiseks.
  • Valida hariduskomisjoni esimeheks Meelis Stern ja aseesimeheks Siim Umerov.
  • Võtta vastu Kadrina valla 2022. aasta lisaeelarve.
  • Lõpetada määruse eelnõu "Kadrina valla eelarvestrateegia aastateks 2023-2026" esimese lugemise.
  • Lõpetada hoonestusõigus kinnistul asukohaga Kadrina alevik, Viru tn 14c.
  • Järgmine volikogu istung toimub 26. oktoobril.