Varade publitseerija

« Tagasi

11. novembril võetakse maha Pargi tänaval mänguväljaku ääres asuvad kehvas seisus olevad puud

Kadrina alevikus, Pargi tn 26 kortermaja ees, maha võetud kaskedega seoses tõstatus küsimus, kas korrastamist vajaks ka Pargi tänaval mänguväljaku ääres asuv kõnnitee ja autotee vahele jääv kõrghaljastatud ala.

6. oktoobril 2022 käis keskkonnaspetsialist Pamela Talzi koos arborist Raido Nageliga kohapeal olukorda vaatlemas ning jäädvustamas. Alal kasvavad läbisegi vahtrad, saared ja kuused. 11. oktoobril oli teema arutlusel ka vallavalitsuse istungil, kus nõustuti puude maha võtmisega.

Probleem seisnes selles, et paljud puud asetsevad üksteise suhtes liialt tihedalt koos, mistõttu ei saa ükski kasvamiseks piisavalt valgust ja ruumi. Et lehtpuud saaksid korralikult kasvada, tuleb kuused nende ümbert ja vahelt eemaldada. Vaatlusel tehti ka kindlaks, et mitmed kuused on väga kehvas seisus – kas osaliselt või täielikult kuivanud ning ohtlikuks muutumas. Kokku on alal 16 kuuske (välja toodud Joonisel ning Foto 1, Foto 3, Foto 4 ja Foto 5 peal).

Samuti tuleb raiuda maha üks vaher (joonisel kooli poole kõnniteed jääva tammega enam-vähem ühel joonel, samuti näha punase ringiga märgituna Foto 3 pealt), millel on juba varasemalt maha võetud üks suur haru, kuid sealt on arenema hakanud ulatuslik ja arborist Raido Nageli arvates läbiv mädanik. Raiutud puude kännud tuleb freesida.

Lisaks vajavad hooldust neli puud:

  1. Maapinnal ümber vahtra kasvanud tihe põõsataoline võsudest puhmas (Foto 1 vasakpoolseim puu – välja toodud punase ringiga);
  2. Väikese, ala poolitava kõnnitee kõrval asuv vaher (välja toodud kõige vasakpoolsema punase ringiga Foto 4 peal);
  3. Kahel vahtral, mis jäävad Rakvere tee ja väikese, ala poolitava kõnnitee vahelisele alale, tuleks eemaldada ühel kuivanud haru ja teisel üks madalamale jääv kõnniteepoolne oks (Foto 4 peal vastavalt keskmine ja parempoolne punane ring).
Arboristid teostavad Pargi tn 26 tööd 11. novembril. Seoses sellega tuleb olla antud teelõigul ettevaatlik. Kuid kindlasti tagavad ohutu liiklemise ka arboristid ise.

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5