Varade publitseerija

« Tagasi

19. detsembril toimub avalik arutelu ”Kadrina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2034“

Kadrina Vallavalitsus annab teada, et seoses "Kadrina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2034" uuendamisega on võimalik kõigil avaliku väljapaneku jooksul 1.-15. detsember 2022 tutvuda arengukava eelnõuga tutvuda kodulehel.

Avalik arutelu toimub 19. detsembril 2022 Kadrina valla päevakeskuse ruumides kell 18.