Varade publitseerija

« Tagasi

Hajaasustuse programmi 2023. aasta taotlusvoor avatakse 1. veebruaril

Programmi kaudu eraldatud toetuse abil on võimalik saada rahastust järgmiste valdkondade projektidele:

joogiveesüsteemid, kanalisatsioonisüsteemid, juurdepääsuteed ja autonoomsed elektrisüsteemid.

LOE TÄPSEMALT JA TUTVU ABIMATERJALIDEGA SIIN.

Hajaasustuse programmi saab taotlusi esitada 1. veebruar kuni 3.aprill 2023.

Taotleja elukoht peab olema 01.01.2023 seisuga rahvastikuregistri alusel sama majapidamine, millele toetust taotletakse. Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse summast, mis on maksimaalselt 66,67% konkreetse toetusprojekti abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt. Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja omaosalus on 33,33 % ja maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka ajavahemikus 2018-2022 hajaasustuse programmist saadud toetuse summa samale majapidamisele.

Kehtib 2018.a kinnitatud määrus.  https://www.riigiteataja.ee/akt/107012021004?leiaKehtiv

Programmi kontaktisik Kadrina vallas on keskkonnaspetsialist Pamela Talzi, telefon 5342 2783, e-mail pamela.talzi@kadrina.ee

Foto: Unsplash